AAC of fly ash in the strategy of sustainable development
 
More details
Hide details
1
Centralny Ośrodek Badawczo–Rozwojowy Przemysłu Betonów CEBET, Warszawa
 
 
Publication date: 2006-05-01
 
 
Cement Wapno Beton 11(3) 193-201 (2006)
 
 
REFERENCES (21)
1.
Babiński i inni, Budowanie z betonu komórkowego; Poradnik-katalog. Stowarzyszenie Producentów Betonów, Warszawa 2005.
 
2.
Bastian i inni, Popioły lotne, Instytut Techniki Budowlanej. Komisja wykorzystania popiołów lotnych, Warszawa 1965.
 
3.
D. Hums, Ecological aspects for the production and use of autoclaved aerated concrete. Wittmann (ed.), Advances in Autoclaved Aerated Concrete: 271-275, Balkema, Rotterdam 1992.
 
4.
D. Hums, Skurcz materiałów ściennych, Materiały Budowlane 98(4): 36-37, Warszawa 1999.
 
5.
H. Jatymowicz, J. Siejko, G. Zapotoczna-Sytek, Technologia autoklawizowanego betonu komórkowego, Arkady, Warszawa 1980.
 
6.
H. Jatymowicz, G. Zapotoczna-Sytek, Stan i możliwości zwiększenia popiołów lotnych do produkcji betonu komórkowego, Materiały budowlane 84(7): 17-19. Warszawa 1984.
 
7.
Kruk i inni, Badania podatności na zarysowania ustrojów ściennych (murów) wykonanych z lekkich odmian betonu komórkowego, Warszawa: COBRPB ”Cebet”, Warszawa 2003-2004.
 
8.
Łaś i inni, Badania cieplno-wilgotnościowe i trwałościowe murów z elementów z betonu komórkowego, COBRPB ”Cebet”, Warszawa 1999-2001.
 
9.
K. Mamont-Cieśla, G. Zapotoczna-Sytek, Promieniotwórczość betonu komórkowego- mity czy rzeczywistość? Materiały Budowlane 98(3): 22-23. Warszawa 1998.
 
10.
Morawska i inni, Instrukcja badań i oceny popiołów lotnych z węgla kamiennego stosowanego do produkcji betonu komórkowego, COBRPB ”Cebet”, Warszawa 1987.
 
11.
A. Paprocki, Betony komórkowe, Arkady, Warszawa 1966.
 
12.
Soboń i inni, Poradniki dla budujących z betonu komórkowego. Czasopismo Stowarzyszenia Producentów Betonów, Warszawa 2000, 2005.
 
13.
J. Stokłosa, i inni, Opracowanie kryteriów oceny popiołów lotnych przydatnych do produkcji pełnego asortymentu wyrobów z betonu komórkowego, Temat 3078, COBRPB ”Cebet”, Warszawa 1979-1980.
 
14.
Sytek i inni, Kompleksowe badania popiołów lotnych w celu umożliwienia produkcji pełnego asortymentu wyrobów z betonu komórkowego, Temat 3054, COBRPB ”Cebet”, Warszawa 1977-1978.
 
15.
G. Zapotoczna-Sytek, J. Siejko, Problemy technologiczne występujące w przemysłowej produkcji AAC przy stosowaniu popiołów lotnych, 81-87, COBRPB ”Cebet”, Warszawa 1978.
 
16.
G. Zapotoczna-Sytek, Przydatność popiołów lotnych z nowoczesnych palenisk przemysłowych do produkcji betonu komórkowego, Praca doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 1973.
 
17.
G. Zapotoczna-Sytek, i inni, Wpływ techniki odsiarczania spalin i prowadzenia spalania węgla w kotłach fl uidalnych na skład chemiczny i cechy fi zykochemiczne odpadów paleniskowych, Sprawozdanie z realizacji projektu badawczego nr 602879101, COBRPB ”Cebet”, Warszawa 1994.
 
18.
G. Zapotoczna-Sytek, P. Jarosz-Jaroszewski, Ocena właściwości i możliwości zastosowania do produkcji materiałów budowlanych produktów odpadowych z różnych metod odsiarczania spalin, Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej; Zagadnienia Materiałowe Inżynierii Lądowej, Kraków. 19-22 czerwca 1996: 416-423.
 
19.
G. Zapotoczna-Sytek, Zrównoważony rozwój, a proces wytwarzania wyrobów budowlanych, III Miedzynarodowa Konferencja Naukowa; Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, Szczyrk-Opole: 259-269, (2004).
 
20.
G. Zapotoczna-Sytek, Współczesne technologie betonu komórkowego, prognozy w świetle zasad zrównoważonego rozwoju, Materiały XIX Konferencji Naukowo-Technicznej; Beton i Prefabrykacja, Jadwisin: 137-149, Warszawa 2004.
 
21.
G. Zapotoczna-Sytek, B. Górska, J. Romanowski, Wykorzystywanie popiołów ze współspalania biomasy do produkcji materiałów budowlanych, Konferencja; Współspalanie biomasy i paliw wtórnych w kotłach energetycznych, Zakopane, 12-14 maja 2004.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top