Investigation of the properties of concrete with waste red ceramics as a partial replacement of aggregate
 
More details
Hide details
1
Katedra Inżynierii Budowlanej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
2
Katedra Kształtowania Środowiska, Szkoła Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2018-09-01
 
 
Cement Wapno Beton 23(5) 407-413 (2018)
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (23)
1.
F. Pacheco-Torgal, S. Jalali, Reusing ceramic wastes in concrete, Constr.
 
2.
Build. Mat., 24 , 832–838 (2010).
 
3.
G. Rutkowska G., P. Wichowski K. Świgoń, P. Sobieski, Properties of concrete with fl y ash addition from sewage sludge thermal treatment, Cement Wapno Beton, 83,113-119 (2017).
 
4.
A. M. Mustafa Al Bakri, M. N. Norazian, H. Kamarudin, M.A.A. Mohd Salleh, A. Alida, Strength of concrete based cement using recycle ceramic waste as aggregate, Adv. Mater. Res., 740, 734-738 (2013).
 
5.
A. Halicka, B. Zegardło: Odpady ceramiki sanitarnej jako kruszywo do betonu, Przegląd budowlany, 7-8, 50-55 (2011).
 
6.
C. Medina, M. Frías, M. I. Sánchez de Rojas, C. Thomas, J.A. Polanco, Gas permeability in concrete containing recycled ceramic sanitary ware aggregate, Constr. Build. Mater., 37, 597–605 (2012).
 
7.
C. Medina, M.I. Sánchez de Rojas, M. Frías: Properties of recycled ceramic aggregate concretes: Water resistance, Cem. Concr. Comp., 35, 21-29 (2013).
 
8.
J. De Brito, A. S. Pereira, J.R. Correia, Mechanical behavior of nonstructural concrete made with recycled ceramic aggregates, Cem. Concr. Comp., 27, 429-433 (2005).
 
9.
B. Zegardło, A. Halicka, Właściwości betonu z kruszywem uzyskanym z odpadów ceramiki sanitarnej, Przegląd budowlany, Konstrukcje-elementy- -materiały, 24-28 (2012).
 
10.
J. Fořt, E. Vejmelková, M. Keppert, R. Černý, Preparation of geopolymer mixes using by-products from brick factories Cement Wapno Beton, 83 , 457-465 (2017).
 
11.
I. Guerra, I. Vivar, B. Liamas, A. Juan, J. Moran: Ecoeffi cient concretes: The eff ect of using recycled ceramic material from sanitary installations on the mechanical properties of concrete, Waste Management, 29, 643- 646 (2009).
 
12.
Z. Jamroży, Beton i jego technologie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 
13.
R. Cava, D. Gallo, G. Spadea, G. Frigione: Recycled Aggregates with Fly - Ash: An Ecological and Energy Saving Concrete. 2nd International Conference on “Fracture and Damage of Concrete and Rock” Wiedeń, Austria 1992.
 
14.
PN-EN 206+A1:2016-12: „Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność”,.
 
15.
PN-EN 12350–2:2011: „Badania mieszanki betonowej. Część 2: Badania konsystencji metodą opadu stożka”.
 
16.
PN-EN 12350-3:2011: Badania mieszanki betonowej -- Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe.
 
17.
PN–EN 12350 – 7:2009: „Badania mieszanki betonowej. Część 7: Badania zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe”.
 
18.
PN–EN 12390 – 3:2011: „Badania betonu. Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania”.
 
19.
PN–EN 12390 – 5:2011: „Badania betonu. Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania”.
 
20.
PN–EN 12390 – 6:2011: „Badania betonu. Część 6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania”.
 
21.
PN-88/B-06250: 1998: Beton zwykły. PN–EN 12390 – 8:2009: „Badania betonu. Część 8: Głębokość penetracji.
 
22.
wody pod ciśnieniem”.
 
23.
DIN 1048-5:1991-06 Testing concrete; testing of hardened concrete (specimens prepared in mould).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top