Diffusion of organic substances inhibiting reinforcement corrosion in concrete
 
 
More details
Hide details
1
Silesian Technical University, Gliwice, Poland
 
 
Publication date: 2012-12-01
 
 
Cement Wapno Beton 17(Special 2012 7) 35-38 (2012)
 
 
REFERENCES (7)
1.
L. Czarnecki, P. H. Emmons, Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Polski Cement, Kraków 2002.
 
2.
L. Czarnecki, A. Królikowski, J. Kuziak, A. Fleszar, S. Kuś, A. Garbacz, A. Zybura, Ocena skuteczności działania migrujących inhibitorów korozji stali w betonie. Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008.
 
3.
A. Zybura, Analysis of Chloride Migration in Concrete Based on Multicomponent Medium Theory. Archives of Civil Engineering, 53, 1, 131 (2007).
 
4.
M. Klakočar-Ciepacz, P. Falewicz, Poszukiwanie nowych mieszanek inhibitorów migrujących. Ochrona przed Korozją, 46, 68. (2008)
 
5.
PN-90-C-87030/16 Nawozy sztuczne ogrodnicze. Oznaczenie azotu.
 
6.
A. Eydelnant, A. B. Ostrovski, A. M. Demidov, Analysis of Diffusion Rate of Migrating Corrosion Inhibitor MCI in Concrete Using Radioactive Isotope Tagging Techniques. ConChem Journal, 2/93, 8th Europ. Symp. on Corr. Inhib., Ferrara, September 1995.
 
7.
T. Flis, J. Zakroczymski, Impedance Study of Reinforcing Steel in Simulated Pore Solution with Tanin. J. Electrochem. Soc., 143, 8, 2458 (1996).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top