Global warming and emission of greenhouse gases in the European Union Countries
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 
 
Publication date: 2007-01-01
 
 
Cement Wapno Beton 12(1) 1-15 (2007)
 
 
REFERENCES (171)
1.
IPCC, Climate Change 2001: The Scientifi c Basis., ed. J.T. Houton.,Cambridge Univ. Press 2001.
 
3.
Witze, 2006. Tempers fl are at hurricane meeting. Nature 441:11.
 
8.
Z.W. Kundzewicz, Wiedza i Życie, nr 7 (2001).
 
14.
J. D. Mahlman, Annu.Rev.Energy Environ. 23 (1998) 83-105.
 
16.
A. Małecki, Materiały Ceramiczne, 4 (2005) 148-155.
 
38.
http://www.angelfi re.com/fl 4/globalcooling/.
 
46.
A. Hołdys, „Rachunek za podgrzanie Ziemi”, Gazeta Wyborcza z15.11.2006.
 
52.
Dz.U. z 1996 r. nr 53, poz.238.
 
58.
Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1207.
 
63.
Directive 2003/ 87/EC of the European Parliament, Offi cial Journal of the EuropeanUnion, 21.10.2003.
 
68.
J.M. Barosso, „Europa a klimat i energia”, Gazeta Wyborcza z 14.11.2006.
 
84.
CO2 Accounting and Reporting Standard for Cement Industry, WorldBusiness Council for Sustainable Development, June 2005.
 
121.
S. Stanley, Historia Ziemi, PWN Warszawa 2002.
 
123.
M. Rutkowski, Wiedza i Życie nr 10 (2001).
 
128.
Z. Jaworowski, Czy człowiek zmienia klimat, Wiedza i Życie, nr 5(1998).
 
135.
www.hs.uni-hamburg.de/cs13/day1/03_Solanki.ppt.
 
139.
F. Christensen, K. Lassen, Science, 254 (1991) 698-700.
 
157.
K. Niklewicz,, „Unijne zakazy poszły z dymem”, Gazeta Wyborczaz 14.11.2006.
 
159.
1364&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top