Corrosion of blastfurnace slag paste in aqueous solution of (NH4)2SO4
 
More details
Hide details
1
Politechnika Śląska
 
2
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 
 
Publication date: 2016-11-01
 
 
Cement Wapno Beton 21(6) 379-388 (2016)
 
 
REFERENCES (20)
1.
J. Małolepszy, 8th ICCC Rio de Janeiro, vol. IV, p. 104, Rio de Janeiro (1986).
 
2.
J. Małolepszy, 8 Int. Baustoff Silicattagung, Weimar, vol. I, p. 158, Weimar 1982.
 
3.
J. Deja, „Skład fazowy zaczynów żużlowych aktywowanych alkaliami”, Cement Wapno Beton 72, p. 27 (2005).
 
4.
J. Deja, „Trwałość zapraw i betonów żużlowo-alkalicznych, Ceramika, Nr. 83, PAN, Kraków (2004).
 
5.
H. Kȕhl, Zement Chemie, Verlag Technik, Berlin (1952).
 
6.
W. D. Głuchowski, G. S. Rostoiskaja, G.W. Rumina, 7th ICCC Paris, vol. III, p. V-164, Paris (1980).
 
7.
W. D. Głuchowski, W. Zajcew, W. Pachomow, Silicates Ind. 48, p. 197 (1983).
 
8.
D.M. Roy, Cem. Concr. Res. 29, p. 249 (1999).
 
9.
W. Kurdowski, Chemia Cementu i Betonu, PWN-Polski Cement, Kraków (2010).
 
10.
T. Bakhareva, J.G. Sanjayana, Y.-B. Chengb „Sulfate attack on alkali- -activated slag concrete”, Cem. Concr. Res. 32, 211–216 (2002).
 
11.
M.M. Komljenović, Z. Baščarević, N. Marjanović, V. Nikolić, „Decalcifi cation resistance of alkali-activated slag” J. Hazardous Mat. 233–234, 112- 121 (2012).
 
12.
R. Jauberthie, F. Rendell „Physicochemical study of the alteration surface of concrete exposed to ammonium salts” Cem. Concr. Res. 33, 85-91 (2003).
 
13.
K.-C. Werner, Y. Chen, I. Odler „Investigations on stress corrosion of hardened cement pastes” Cem. Concr. Res. 30,1443-1451 (2000).
 
14.
U. Schneider, S.-W. Chen „The chemomechanical effect and the mechanochemical effect on high-performance concrete subjected to stress corrosion” Cem. Concr. Res., 28, 509–522, (1998).
 
15.
Taylor H.F.W., w “Cement Technology”, eds. E.M. Gartner, H. Uchikawa, Ceramic Transactions, p. 40, The American Ceramic Society, Westerville, Ohio 43081, 1994.
 
16.
A. Łowińska-Kluge, „Żużel pomiedziowy jako składnik kompozytów cementowych o zwiększonej trwałości”, Rozprawy, Nr 419, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2008.
 
17.
B. Słomka-Słupik, A. Zybura „Chloride ions diffusion in hydrated cement paste immersed in saturated NH4Cl solution” Cement Wapno Beton 76, p. 232 (2009).
 
18.
B. Słomka-Słupik , „The changes of phases composition of the paste from cement CEM III/A under the influence of NH4Cl water solution” Cement Wapno Beton 76, p. 61 (2009).
 
19.
B. Słomka-Słupik, Rozprawa doktorska „Analiza oddziaływania czynników agresywnych na beton oczyszczalni ścieków”, Politechnika Śląska (2012).
 
20.
V. Lach, M. Matousek, Sem. Int. Allum. Col. Torino (Italy) 1982, ref. III 11.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top