Autoclaved materials from natural zeolite
,
 
,
 
,
 
 
 
 
More details
Hide details
1
AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 
 
Publication date: 2013-01-01
 
 
Cement Wapno Beton 18(1) 1-9 (2013)
 
ACKNOWLEDGEMENTS
Financial support of this work was provided by Polish Ministry of Science and Higher Education under Grant no. N 507 316 536.
 
REFERENCES (14)
1.
W. Mozgawa, M. Król, W. Pichór: Use of clinoptilolite for the immobilization of heavy metal ions and preparation of autoclaved building composites. Journal of Hazardous Materials, 168, 1482–1489 (2009).
 
2.
M. Król, W. Mozgawa, W. Pichór: Zastosowanie klinoptilolitu do immobilizacji kationów metali ciężkich i otrzymywania autoklawizowanych tworzyw budowlanych. Materiały Ceramiczne, 60, 2, 71–80 (2008).
 
3.
Z. Kłapyta, W. Żabiński (red.): Sorbenty mineralne Polski. UWND AGH, Kraków 2008.
 
4.
W. Mozgawa, M. Król, T. Bajda: Application of IR spectra in the studies of heavy metal cations immobilization on natural sorbents. Journal of Molecular Structure, 924-926, 427–433 (2009).
 
5.
M. Król, W. Mozgawa: The spectroscopic study of building composites containing natural sorbents. Spectrochimica Acta Part A, 79, 743–748 (2011).
 
6.
W. Kurdowski: Chemia cementu. PWN Warszawa 1991.
 
7.
S. Shaw, S. M. Clark, C. M. B. Henderson: Hydrothermal formation of the calcium silicate hydrates. Chemical Geology, 167, 129–140 (2000).
 
8.
I. G. Richardson: The calcium silicate hydrates. Cem. Concr. Res., 38, 137–158 (2008).
 
9.
W. Nocuń-Wczelik: Immobilizacja metali ciężkich przez fazę C-S-H. Cement Wapno Beton, 5, 188–191 (1997).
 
10.
W. Nocuń-Wczelik, B. Trybalska, A. Rakowska: Mikrostruktura fazy C-S-H powstającej w obecności związków metali ciężkich. Mat. konf. I Krajowa Konferencja Biomateriały, materiały w ochronie zdrowia i środowiska. Ceramika, 46, 289–291, Kraków 1994.
 
11.
W. Nocuń-Wczelik, G. Łój: Wpływ PbO na proces wiązania i twardnienia cementu portlandzkiego. Cement Wapno Beton, 5, 285–290 (2006).
 
12.
W. Nocuń-Wczelik: Effect of some inorganic admixtures on the formation and properties of calcium silicate hydrate produced in hydrothermal conditions. Cem. Concr. Res., 27, 83–92 (1997).
 
13.
B. Kopia, J. Małolepszy: Metody badań immobilizacji metali ciężkich w materiałach budowlanych. Cement Wapno Gips, 5, 150–153 (1994).
 
14.
M. L. D. Gougar, B. E. Scheetz, D. M. Roy: Ettringite and C-S-H Portland cement phases for waste ion immobilization: a review. Waste Management, 16, 295–303 (1996).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top