Volume of the mortar and rheological properties of the mix and its changes with time
 
More details
Hide details
1
Katedra Procesów Budowlanych, Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska, Gliwice
 
 
Publication date: 2008-05-01
 
 
Cement Wapno Beton 13(3) 136-146 (2008)
 
 
REFERENCES (13)
1.
J. Punkki, J. Gołaszewski, O. E. Gjřrv, Workability loss of High-Strength Concrete. ACI Materials Journal, Vol. 93, No. 5, September-October 1996.
 
2.
P-C. Aitcin, High Performance Concrete, EF&N SPON, London 1998.
 
3.
A. M. Neville, Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków 2000.
 
4.
Z. Giergiczny, J. Małolepszy, J. Szwabowski, J. Śliwiński, Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wydawnictwo Instytut Śląski sp. z o.o. w Opolu, Opole 2002.
 
5.
M. A. Collepardi, The New Concrete, Treviso: Grafi che Tintoretto, 2006.
 
6.
J. Szwabowski, Reologia mieszanek na spoiwach cementowych, s. 239, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.
 
7.
J. Gołaszewski, Wpływ superplastyfi katorów na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych w układzie zmiennych czynników technologicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Budownictwo z. 106, s. 157, Gliwice 2006.
 
8.
J. Gołaszewski, The infl uence of cement paste volume in mortar on the rheological effects of the addition of superplasticizer, Proceeding of 8th International Conference Brittle Matrix Composites, s. 441, Ed. A. M. Brandt, Warszawa 2006.
 
9.
Ch. F. Ferraris, Measurement of the Rheological Properties of High Performance Concrete: State of Art Report. Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology, Vol. 104, No. 5, p. 461, 1999.
 
10.
G. H. Tattarsall, P. F. G. Banfi ll, The Rheology of Fresh Concrete, Pitman Books Limited, Boston 1983.
 
11.
The European Guidelines for Self-Compacting Concrete Specifi cation, Production and Use EFNARC Report, 2005.
 
12.
M. Greim, Rheological Measurement on Building Materials, a Comprehensive Research Program. Annual Transactions of the Nordic Rheology Society, Vol. 5, p. 13, 1997.
 
13.
J. Gołaszewski, Reologia zapraw a reologia mieszanek betonowych, Cement Wapno Beton, Nr 1, s. 17, 2006.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top