The reliability of pozzolanic activity assessment methods in testing different fly ashes
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 
 
Publication date: 2014-09-01
 
 
Cement Wapno Beton 19(5) 323-333 (2014)
 
 
REFERENCES (44)
1.
F. M. Lea, The testing of pozzolanic cements, Cement Technology, 21-25 (1973).
 
2.
K. Bakałarz, Metody określania aktywności pucolanowej dodatków do cementu, magisterska praca dyplomowa, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 1976.
 
3.
L. Zabiegaj, Opracowanie metody oznaczania ciepła zwilżania popiołów lotnych z węgla kamiennego i brunatnego oraz określenie współzależności między ciepłem zwilżania a reaktywnością popiołów, Prace Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych, Opole 1975.
 
4.
W. Roszczynialski, Metody badania aktywności pucolanowej, Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, SU Nr 1656, 98- 112, Kraków 2003.
 
5.
M. I. Sanches de Rojas, J. Rivera, M. Frías, Infl uence of the microsilica state on pozzolanic reaction rate, Cem. Concr. Res., 29, 945–949 (1999).
 
6.
M. Frías, M. I. Sanches de Rojas, J. Cabrera, The effect that the pozzolanic reaction of metakaolin has on the heat evolution in metakaolin-cement mortars, Cem. and Concr. Res., 30, 209–216 (2000).
 
7.
A. Tironi, M. A. Trezza, A. N. Scian, E. F. Irassar, Assessment of pozzolanic activity of different calcined clays, Cem. Concr. Comp., 37, 319- 327 (2013).
 
8.
S. H. Lee, E. Sakai, M. Daimon, W. K. Bang, Characterization of fl y ash directly collected from electrostatic precipitator, Cem. Concr. Res., 29, 1791–1797 (1999).
 
9.
M. Frías, E. Villar-Cociña, M. I. Sanches de Rojas, E. Valencia-Morales, The effect that different pozzolanic activity methods has on the kinetic constants of the pozzolanic reaction in sugar cane straw-clay ash/lime systems: Application of a kinetic-diffusive model, Cem. Concr. Res., 35, 2137–2142 (2005).
 
10.
G. Malquori, Portland-pozzolan cement, 4th ICCC, 983-1006, Washington 1962.
 
11.
F. Masazza, Chemistry of pozzolanic additions and mixed cements, Il Cemento, 73, 3–38 (1976).
 
12.
J. Jambor, A new method for the determination of the pozzolanic activity, Revue Mater. Constr., 56, 240-256 (1962).
 
13.
L. Guillaume, Pozzolanic activity of fl y ashes in portland and slag cements, Silicates Industrielle, 28, 297-300 (1963).
 
14.
I. Teoreanu, M. Muntean, Correlazione tra le caratteristiche chimico-fi siche della cenere volante e le proprietà meccaniche delle malte contenenti cenere, Il Cemento, 92, 29-38 (1995).
 
15.
W. Kurdowski, Chemia cementu i betonu, Polski Cement Kraków, PWN Warszawa 2010.
 
16.
A. R. Pourkhorshidi, N. Najimi, T. Parhizkar, F. Jafarpour, B. Hillemeier, Applicability of the standard specifi cations of ASTM C 618 for evaluation of natural pozzolans, Cem. Concr. Comp., 32, 794-800 (2010).
 
17.
S. Donatello, M. Tyrer, C. R. Cheeseman, Comparison of test methods to assess pozzolanic activity, Cem. Concr. Comp., 32,121-127 (2010).
 
18.
J. Forest, E. Demoulian, Evaluation of the activity of fl y ashes and pozzolans, Revue Materiaux Construction, 57, 312-317 (1963).
 
19.
W. Roszczynialski, K. Gustaw, Activity of fl y ashes used as a pozzolanic admixture to cement, 8th International Symposium on the Chemistry of Cement, Vol. 4, pp. 257-262, Rio de Janeiro 1986.
 
20.
V. Sabatelli, R. Sersale, V. Amicarelli, Researches on the lime-pozzolana pastes constitution cured for a long time in fresh water, Naz. Soc. Lett. Sci. Fis. Mat., Vol. 34, pp. 243-252, Naples 1967.
 
21.
S. K. Agarwal, Pozzolanic activity of various siliceous materials, Cem. Concr. Res., 36, 1735–1739 (2006).
 
22.
V. Tufegdžiĉ, Svojstva aktivnich tufova i moguĉnosti njihove upotreba u gradje vinastvu, Technoloŝki Fakultet Svenĉiliŝta u Beogradu, Beograd 1958.
 
23.
F. Masazza, U. Costa, Aspects of the pozzolanic activity and and properties of pozzolanic cements, Il Cemento, 76, 3–18 (1979).
 
24.
A. D. Amin, M. Ramez, H. El-Didamony, A. M. Kandeel, Relationship between type of pozzolana and compressive strength of the autoclaved pastes of blended cement, Il Cemento, 91, 175-185 (1994).
 
25.
X. Pu, Investigation on pozzolanic effect of mineral additives in cement and concrete by specifi c strength index, Cem. Concr. Res., 29, 951–955 (1999).
 
26.
W. Roszczynialski, Determination of pozzolanic activity of materials by thermal analysis, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 70, 387-392 (2002).
 
27.
K. A. Gruber, S. L. Sarkar, Exploring the pozzolanic activity of high reactivity metakaolin, World Cement Research and Development, 15, 78-80 (1996).
 
28.
A. M. Amin, B. A. Sabrah, H. El-Didamony, Pozzolanic activity of amorphous silica, Silicates Industrielle, 57, 77-82 (1992).
 
29.
M. Cheriaf, J. Cavalcante Rocha, J. Péra, Pozzolanic properties of pulverized coal combustion bottom ash, Cem. Concr. Res., 29, 1387–1391 (1999).
 
30.
M. P. Luxán, F. Madruga, J. Saavedra, Rapid evaluation of pozzolanic activity of natural products by conductivity measurement, Cem. Concr. Res., 19, 63–68 (1989).
 
31.
B. Uzal, L. Turanh, H. Yücel, M. C. Göncüğlu, A. Culfaz, Pozzolanic activity of clinoptilolite: A comparative study with silica fume, fl y ash and non-zeolitic pozzolan, Cem. Concr. Res., 40, 398–404 (2010).
 
32.
J. Paya, M. V. Borrachera, J. Monzo, E. Peris-Mora, F. Amaltjour, Enhanced conductivity maesurement techniques for evaluation of fl y ash pozzolanic activity, Cem. Concr. Res., 31, 41–49 (2001).
 
33.
S. Wild, J. M. Khatib, A. Jones, Relative strength, pozzolanic activity and cement hydration in superplasticised MK concrete, Cem. Concr. Res., 26, 1537–1544 (1996).
 
34.
W. Kurdowski, S. Peukert, Przyczynek do oceny własności pucolanowych popiołów lotnych, Cement Wapno Gips, 36, 7-8, 14-16 (1969).
 
35.
W. Roszczynialski, Badania aktywności pucolanowej próbek 4-ech popiołów lotnych metodą ASTM C 379-56 i metodą według Polskich Norm PN-EN 197-1 oraz PN-EN 196-2, a także ocena wiarygodności wymienionych metod, Eurocement Consulting Group, Kraków 2005.
 
36.
W. W. Kubiak, J. Gołaś, Instrumentalne metody analizy chemicznej, Skrypty Uczelniane Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, str. 239 – 247, Kraków 2005.
 
37.
Polska Norma PN-EN 197-1 „Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”, PKN, Warszawa 2002.
 
38.
Polska Norma PN-EN 196-2 „Metody badania cementu. Analiza chemiczne cementu”, PKN, Warszawa 1996.
 
39.
American Society for Testing Materials ASTM C 379-56 “Standard Specifi-cation for Fly Ash and other Pozzolans for Use in Cement and Concrete”, Washigton 1956.
 
40.
Gosudarstwiennyj Standard GOST 6269-56 „Opriedielenije puccołanowoj aktiwnosti matieriałow”, Moskwa 1956.
 
41.
Polska Norma PN-EN 450-1 „Popiół lotny do betonu. Część 1. Definicje specyfi kacje i kryteria zgodności”, PKN, Warszawa 2006.
 
42.
American Society for Testing Materials ASTM C 618 “Standard Specifi cation for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolans for Use in Concrete”, Conshohocken PA 2003.
 
43.
British Standard BS 3892 “Pulverised Fuel Ash. Part 1. Specifi cation for Pulverised Fuel Ash for Use with Portland Cement”, London 1997.
 
44.
American Society for Testing Materials ASTM 1240-1998 “Standard specifi cation for silica fume use as a mineral admixture in hydraulic cement, concrete mortar and grout”, Washington 2000.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top