Evaluation of infl uence of components of polymer-cement binder on composite performance
 
More details
Hide details
1
Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
 
 
Publication date: 2007-05-01
 
 
Cement Wapno Beton 12(3) 117-124 (2007)
 
 
REFERENCES (12)
1.
PN-EN 934-2: Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
 
2.
P. Łukowski, Domieszki do zapraw i betonów, Polski Cement Sp. z o.o., Kraków, 2003.
 
3.
L. Czarnecki, P.H. Emmons, Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych, Polski Cement, Kraków, 2002.
 
4.
G. W. DePuy, 9th Int. Congress on Polymers in Concrete, Bologna, 1998, 429-439.
 
5.
L. Czarnecki, P. Łukowski, 3rd International Conference on Construction Materials – Performance, Innovations and Structural. Implications, Vancouver, Canada, 2005 (CD).
 
6.
Guide for the use of polymers in concrete, Report of ACI Committee 548, Journal of the American Concrete Institute, 9-10, 798-829, 1986.
 
7.
L. Czarnecki, 4th Int. Congress on Polymers in Concrete, Darmstadt, 1984, 50-64.
 
8.
L. Czarnecki, P. Łukowski, Studies of University of Transport and Communications in Žilina, Civil Engineering, vol. 21, 21-29, 1998.
 
9.
Z. Piasta, Rozprawa doktorska, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, 1978.
 
10.
L. Czarnecki, P. Łukowski, B. Chmielewska, 11th Int. Congress on Polymers in Concrete, Berlin, 2004, 201-208.
 
11.
L. Czarnecki, P. Łukowski, XLII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica, 1996, t.4, 13-20.
 
12.
P. Łukowski, Cement Wapno Beton, 3, 142-147, 2005.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top