Effect of some concrete admixtures on the Portland cement hydration
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Kraków
 
2
MC Bauchemie Sp. z o.o., Środa Wielkopolska
 
 
Publication date: 2009-09-01
 
 
Cement Wapno Beton 14(5) 223-231 (2009)
 
 
REFERENCES (11)
1.
V. S. Ramachanran, V. M. Malhotra, C. Jolicoeur, N. Spiratos Superplasticizers: Properties and Application in Concrete, Ministry of Public Works and Government Services, Kanada 1998.
 
2.
N. Spiratos, M. Pagé, N. Mailvaganam, V. M. Malhotra, C. Jolicoeur Superplasticizers for Concrete: Fundamentals, Technology and Practice, Supplementary Cementing Materials for Sustainable Development, Ottawa 2003.
 
3.
Superplasticizers and other chemical admixtures in concrete, Proc. of 7th CANMET/ACI International Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete, ed. V. M. Malhotra, ACI SP-217, Berlin 2003.
 
4.
S. Hanehara, K. Yamada, Cem. Concr. Res. 38, 175, 2008.
 
5.
P. Łukowski, Domieszki do zapraw i betonów, Polski Cement, Kraków 2003.
 
6.
Y. F. Houst, P. Bowen, F. Perche, A. Kauppi, P. Borget, L. Galmiche i inni, Cem. Concr. Res. 38, 1197, 2008.
 
7.
A. Plank, K. Pöllmann, N. Zouaoui, P.R. Andres, C. Schaeffer, Cem. Concr. Res. 38, 1210, 200.
 
8.
N. B. Singh, A. K. Singh, P. S. Singh, 8th ICCC Rio de Janeiro, t. III, s. 101, Rio de Janeiro 1986.
 
9.
L. Kucharska, Cement-Wapno-Beton, VI/LXVIII, 2, 46, 2000.
 
10.
W. Nocuń-Wczelik, Przyczynek do badań kinetyki i mechanizmu oddziaływania domieszek do betonu, Konferencja: Dni betonu – Tradycja i nowoczesność, 335, Wisła 2004.
 
11.
W. Nocuń-Wczelik, B. Trybalska, Cement-Wapno-Beton, XII/XXIV, 6, 284, 2007.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top