Resistance of cement mortars with metakaolinite to chemical corrosion
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
 
Publication date: 2005-11-01
 
 
Cement Wapno Beton 10(6) 330-338 (2005)
 
 
REFERENCES (13)
1.
H. F. W. Taylor, Cement Chemistry, Academic Press, London 1990.
 
2.
W. Kurdowski, Chemia cementu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1991.
 
3.
K. Takemoto, H. Uchicawa, Hydration of pozzolanic cement, 7th ICCC Paris, t. IV, pp. IV-2/1-29, Paris 1980.
 
4.
P. S. de Silva, F.P. Glasser, Hydration of cements based on metakaolin: thermochemistry, Advances in Cement Research, 3 (1990), pp. 167-177.
 
5.
H. Uchikawa, Effect of blending components on hydration and structu- re formation, 8th ICCC, Rio de Janeiro, t. I, pp. 249-280, Rio de Janeiro 1986.
 
6.
P. S. de Silva, F. P. Glasser, Pozzolanic activation of metakaolin, Advan- ces in Cement Research, 4 (1992), pp. 167-178.
 
7.
J. Małolepszy, Z. Pytel, "Effect of metakaolinite on the strength and chemical resistance of cement mortars", Proceedings Fifth International Conference CANMET-ACI, Barcelona, Spain 04 - 09. 06 2000, Volume I, pp. 189-204.
 
8.
B. D. Barens, S. Diamond, W. L. Dolch, "The contact zone between portland cement paste and glass "aggregate" surfaces", Cem. Concr. Res., 8 (1978), p. 233,244.
 
9.
Z. Pytel, J. Małolepszy, "Badanie produktów hydratacji metakaolinitu w obecności jonów wapniowych i aktywatorów chemicznych w warunkach hydrotermalnych", Cement-Wapno-Beton, R. VIII/LXX, 2003 r., nr 3, s. 152-155.
 
10.
P. S. de Silva, F. P. Glasser, Phase Relations in the system CaO-Al2O3- SiO2-H2O relevant to metakaolin-calcium hydroxide hydration, Cem. Concr. Res., 23 (1993), pp. 627-639.
 
11.
Z. Pytel, J. Małolepszy, "Wpływ warunków prażenia gliny kaolinowej na jej własności pucolanowe", Cement-Wapno-Beton, Vol. IV/LXVI, 1999, nr 3, s. 80-83.
 
12.
PN-B-19707: 2003 - Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności.
 
13.
J. Małolepszy, J. Deja., Brylicki W., Gawlicki M., "Technologia betonu. Metody badań", Wyd. AGH, Kraków 1995.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top