High alumina refractory castables
 
More details
Hide details
1
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 
 
Publication date: 2005-07-01
 
 
Cement Wapno Beton 10(4) 228-233 (2005)
 
ACKNOWLEDGEMENTS
This research was supported with funds from the "State Commit- tee for Scientific Research" (KBN) under the project no. 4 T08D 003 25.
 
REFERENCES (3)
1.
G. Routschka: Feuerfeste Werkstoffe - Überblick und Entwicklungen. Teil 2: Ungeformmte feuerfeste Werkstoffe. Das Keramische Jahrbuch, cfi / Ber. DKG. 21-23, (2003).
 
2.
L. Mandecka - Kamień, A. Kielski, K. Wodnicka: Aktywne tlenki glinowe do wytwarzania betonów ogniotrwałych, Materiały Ceramiczne vol. LV, 1, 27 - 32, (2003).
 
3.
L. Mandecka - Kamień, A. Kielski, K. Makuch, K. Wodnicka, H. Poma- dowski, Wpływ wybranych drobnozmielonych dodatków na właściwości betonów boksytowych o małej zawartości cementu, Cement Wapno Be- ton, vol. IX/LXXXI, 2, 73-77, (2004).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top