Basic water and water vapour transport parameters of fine grained concrete with silicate protecting layer
 
More details
Hide details
1
Department of Mechanics, Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University
 
 
Publication date: 2006-03-01
 
 
Cement Wapno Beton 11(2) 86-92 (2006)
 
ACKNOWLEDGEMENTS
This research has been supported by the Czech Science Foundation, under grant No. 103/05/2376
 
REFERENCES (7)
1.
P. Rovnaníková, D. Janíček. Injektáže polyuretanovými pryskyřicemi ve stavební praxi. Sborník konference Sanace a rekonstrukce staveb, Pra- ha, 1998, pp. 122-127.
 
2.
P. Čeliš. Celoživotní hydroizolace mostních konstrukcí. Stavitel, 2004, p. 36.
 
3.
CSIRO, Building, Construction and Engineering, NSW, Australia, 1999.
 
4.
S. Roels, J. Carmeliet, H. Hens, O. Adan, H. Brocken, R. Černý, Z. Pavlik, C. Hall, K. Kumaran, L. Pel, R. Plagge, Interlaboratory Compari- son of Hygric Properties of Porous Building Materials. Journal of Thermal Envelope and Building Science, Vol. 27, 2004, pp. 307-325.
 
5.
ČSN 72 7031. Měření součinitele difúze vodní páry stavebních mate- riálů metodou bez teplotního spádu.
 
6.
R. Černý, J. Poděbradská, J. Drchalová, Water and Water Vapor Pene- tration Through Coatings. Journal of Thermal Envelope and Building Scien- ce, Vol. 26, 2002, pp. 165-177.
 
7.
L. Tang, L.O. Nilsson. Chloride binding capacity and binding isotherms of OPC pastes and mortars. Cement and Concrete Research 23, 1993, pp. 247-253.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top