Fly ash as a component of concrete containing aggregates from crushed-brick concrete recycling
 
More details
Hide details
1
Politechnika Opolska, Górażdże Cement S.A
 
2
Betotech Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza
 
 
Publication date: 2007-07-01
 
 
Cement Wapno Beton 12(4) 201-206 (2007)
 
 
REFERENCES (9)
1.
Z. Giergiczny, A. Król, Beton a środowisko. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna ”Infrastruktura podziemna miast”. Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, s. 132-141, Wrocław 2005.
 
2.
A. Golda, A. Król, Drugie życie betonu. Budownictwo, Technologie, Architektura, nr 4(36), s. 44-47 (2006).
 
3.
T. Tsung-Yueh, C. Yuen-Yuen, H. Chao-Lung, Properties of HPC with recycled aggregates. Cement and Conrete Research, vol. 36, pp. 943- 950 (2006).
 
4.
M. Kozłowski, M. Sawicki, Gospodarka odpadami. Recykling materiałów budowlanych. Maksymalnie Budowlany Przewodnik dla Inwestora, nr 2, s. 24-28 (2004).
 
5.
A. Grodzicka, D. Siemaszko-Lotkowska, Cz. Wolska-Kotańska, Wybrane aspekty charakterystyki kruszyw pochodzących z recyklingu betonu i ich wykorzystanie. Materiały konferencji naukowo-technicznej „Budownictwo spełniające wymagania zrównoważonego rozwoju”, s. 141-150, Mrągowo 2002.
 
6.
A. Szydło, Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Polski Cement, s. 287, Kraków 2004.
 
7.
Z. Giergiczny, Rola popiołów lotnych krzemionkowych i wapniowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i kompozytów cementowych. Seria Inżynieria Lądowa, Monografi a 325, s. 193, Kraków 2006.
 
8.
DIN 4226-100, Aggregates for Concrete and Mortar, February 2002.
 
9.
DAfStb-Guideline: Concrete with Recycled Aggregates. Sustainable Construction: Use of Recycled Concrete Aggregate, 1998.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top