Adhesion of polymer-cement concretes to the substrate
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej
 
 
Publication date: 2005-05-01
 
 
Cement Wapno Beton 10(3) 142-147 (2005)
 
ACKNOWLEDGEMENTS
Author would like to thank Professor Lech Czarnecki Ph.D., D.Sc. for his valuable remarks and discussion during preparing the pa- per. This work has been granted by Polish State Committee for Scien- tific Research, Project No. 4 T07E 007 26.
 
REFERENCES (40)
1.
Guide for the use of polymers in concrete, report of ACI Committee 548. Journal of the American Concrete Institute, 9-10, 798 (1986).
 
2.
G.W. DePuy, 8th Int. Congress on Polymers in Concrete, Oostende 1995, 381-388.
 
3.
L. Czarnecki, Z. Rydz, Materiały Budowlane, 9, 2-6 (2000).
 
4.
L. Czarnecki, Betony żywiczne, Arkady, Warszawa 1982.
 
5.
J. T. Dikeou, 1st Int. Congress on Polymers in Concrete, London 1975, 2-8.
 
6.
H. Teichmann, 1st Int. Congress on Polymers in Concrete, London 1975, 112-124.
 
7.
PN-EN 934-2: Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Do- mieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykie- towanie.
 
8.
N.F.O. Evbuomwan, 6th Int. Congress on Polymers in Concrete, Shan- ghai 1990, 52-59.
 
9.
Y. Ohama: Handbook of polymer-modified concrete and mortars; pro- perties and process technology. Noyes Publications, Park Ridge 1995.
 
10.
L. Czarnecki, International Seminar "Durability of concrete. Aspects of admixtures and industrial by-products", Göteborg 1986, 191-222.
 
11.
L. Czarnecki, P. Łukowski, Cement Wapno Beton, 6, 300-309 (2003).
 
12.
F. Shaker, A. El-Dieb, M. Reda, Cement and Concrete Research, 27, 711-720 (1997).
 
13.
M. Afridi, Y. Ohama, Z. Iqbal, K. Demura, Cement and Concrete Com- posites, 12, 163-173 (1990).
 
14.
Y. Ohama, K. Demura, K. Kobayashi, Y. Satoh, M. Morikawa, Cement and Concrete Research, 2-3, 309-315 (1991).
 
15.
L. Czarnecki, S. Grzeszczyk, P. Łukowski, Int. Colloquium "Advances in Cement Chemistry", (ed. W. Kurdowski), Mogilany 1997, 117-132.
 
16.
A.M. Neville, Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 2000.
 
17.
Y. Ohama, ACI Materials Journal 11-12, 511-518 (1987).
 
18.
H. Schorn, M. Butler, S. Hempel, 11th International Congress on Poly- mers in Concrete, Berlin 2004, 11-18.
 
19.
PN-EN 196-1:1996: Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.
 
20.
PN-EN 1542:2000: Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie.
 
21.
E. Knapen, A. Beeldens, D. Van Gemert, F. Van Rickstal, 11th Interna- tional Congress on Polymers in Concrete, Berlin 2004, 83-90.
 
22.
J. Schulze, O. Killermann, Cement and Concrete Research 31, 357- 362 (2001).
 
23.
Y. Ohama, 3rd Int. Congress on Polymers in Concrete, Koriyama 1981, 209-221.
 
24.
T. Muhua, Z. Wen, W. Keru, H. Yiun-Yuan, 5th Int. Congress on Poly- mers in Concrete, Brighton 1987, 215-218.
 
25.
M. Reda, 10th Int. Congress on Polymers in Concrete, Hawaii 2001.
 
26.
H.F. Zoumut, ASTM Special Technical Publication STP 1176: "Poly- mer-Modified Hydraulic-Cement Mixtures" (eds. Louis A. Kuhlmann and D. Gerry Walters), ASTM, Philadelphia-Fredericksburg, 1993, 19-33.
 
27.
E. Sakai, J. Sugita, Cement and Concrete Research, Vol. 25, No. 1, 127-135 (1995).
 
28.
M. Puterman, A. Bentur, I. Soroka, 6th Int. Congress on Polymers in Concrete, Shanghai 1990, 288-291.
 
29.
R.P. Bright, T.J. Mraz, J.C. Vasallo, ASTM Special Technical Publica- tion STP 1176: "Polymer-Modified Hydraulic-Cement Mixtures" (eds. Lo- uis A. Kuhlmann and D. Gerry Walters), ASTM, Philadelphia-Fredericks- burg 1993, 44-62.
 
30.
S. Popovics, 7th Int. Congress on Polymers in Concrete, Moscow 1992, 100-107.
 
31.
R.N. Swamy, 8th Int. Congress on Polymers in Concrete, Oostende 1995, 21-26.
 
32.
K.S. Yeon, Y.S. Lee, K.Y. Ji, 2nd Int. RILEM Symposium ISAP '99 "Ad- hesion between Polymers and Concrete", Dresden 1999, 339-347.
 
33.
H. Kamimoto, M. Wakasugi, ASTM Special Technical Publication STP 1176: "Polymer-Modified Hydraulic-Cement Mixtures" (eds. Louis A. Kuhl- mann and D. Gerry Walters), ASTM, Philadelphia-Fredericksburg 1993, 34-43.
 
34.
S.I. Schneider, D.R. DeWacker, J.G. Palmer, ASTM Special Technical Publication STP 1176: "Polymer-Modified Hydraulic-Cement Mixtures" (eds. Louis A. Kuhlmann and D. Gerry Walters), ASTM, Philadelphia-Frede- ricksburg 1993, 76-89.
 
35.
T. Yamamoto, K. Osaki, M. Wakasugi, A. Sugiura, H. Sakakibara, 9th Int. Congress on Polymers in Concrete, Bologna 1998, 255-261.
 
36.
T.A. Bürge, 5th Int. Congress on Polymers in Concrete, Brighton 1987, 293-300.
 
37.
A. Beeldens, D. Van Gemert, 9th Int. Congress on Polymers in Con- crete, Bologna 1998, 189-197.
 
38.
Y. Chunwu, N. Shuzhen, 6th Int. Congress on Polymers in Concrete, Shanghai 1990, 318-321.
 
39.
L. Courard, J. Wiertz, A. Darimont, R. Degeimbre, 8th Int. Congress on Polymers in Concrete, Oostende 1995, 119-124.
 
40.
L. Courard, J. Wiertz, A. Darimont, R. Degeimbre, 8th Int. Congress on Polymers in Concrete, Oostende 1995, 585-590.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top