The usefulness of selected non-destructive and destructive methods in the assessment of concrete after fire
 
More details
Hide details
1
Politechnika Krakowska, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych i Ochrony Budowli
 
 
Publication date: 2014-09-01
 
 
Cement Wapno Beton 19(3) 145-151 (2014)
 
ACKNOWLEDGEMENTS
The paper to be presented at the XIX “Kontra” Conference. This study had the financial support of the National Science Centre as part of the research project N N506 045040.
 
REFERENCES (5)
1.
I. Hager, Behaviour of cement concrete at high temperature (2013) Bulletin of the Polish Academy of Sciences: Technical Sciences 61 (1), pp. 145 - 154 doi: 10.2478/bpasts-2013-0013.
 
2.
I. Hager, Metody oceny stanu betonu w konstrukcji po pożarze Cement Wapno Beton, 76, 167-178 (2009).
 
3.
I. Hager, Metody oceny stanu betonu w konstrukcji po pożarze Cement Wapno Beton, 76, 167-178 (2009). 3. M. Colombo, R. Felicetti, New NDT techniques for the assessment of fi re-damaged concrete structures, Fire Safety Journal, 42, 461-472 (2007).
 
4.
I. Hager, Wytrzymałość na ściskanie i prędkość rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w betonach zwykłych i wysokowartościowych poddanych działaniu wysokiej temperatury, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 276, 307-312 (2007).
 
5.
B. Stawiski, Ultradźwiękowe badania betonów i zapraw głowicami punktowymi, Ofi cyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top