Mineral binder obtained by burning of flotation wastes from copper ore in KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
 
More details
Hide details
1
ICIMB, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu
 
 
Publication date: 2017-05-01
 
 
Cement Wapno Beton 22(3) 239-248 (2017)
 
ACKNOWLEDGEMENTS
Obtained material has not been described yet, and it is also not produced and used in Poland, therefore it was the subject of a patent application dated December 30, 2009 no. P390084 „Method of obtaining the mineral binder material from fl otation wastes from the copper ore”, which received the patent in 2015 (10).
 
REFERENCES (10)
1.
I. Kotarska, Odpady wydobywcze z górnictwa miedzi w Polsce – bilans, stan zagospodarowania i aspekty środowiskowe, Cuprum, 65, 4, 45 (2012).
 
2.
P. Kijewski, S. Downorowicz, Odpady pofl otacyjne rudy miedzi jako potencjalna rezerwa surowców. Fizykochemiczne problemy Mineralurgii, 19, 2005 (1978).
 
3.
A. Łuczszkiewicz, Koncepcje wykorzystania odpadów fl otacyjnych z przeróbki rud miedzi w regionie legnicko-głogowskim, Inżynieria Mineralna, styczeń – czerwiec, s. 25 (2000).
 
4.
D. Sobczyk, D. Socha, J. Więckowska, Wykorzystanie odpadów pofl otacyjnych w drogownictwie, Prace naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, Vol. 107, nr 39, 2004.
 
5.

http://www.dhvhydroprojekt.com... odpadowWydobywczych-Żelazny-Most.
 
6.
J. Butra, R. Dębkowski, J. Szczap, Koncepcja zagospodarowania odpadów flotacyjnych i przeróbki rud miedzi w technologii doszczelniania starych zrobów zwałowych w kopalniach LGOM, Mater. VI Konf. Zagospodarowanie odpadów mineralnych. Wisła, czerwiec 2000.
 
7.
K. Rajczyk, A. Jasiński, J. Piątkowski, A. Ziomber, Specyfi czne własności odpadów wytwarzanych w KGHM źródłem możliwości gospodarczego ich wykorzystania, Mater. III Konf. Zagospodarowanie odpadów mineralnych, Wisła, czerwiec 2004.
 
8.
Alp, H. Deveci, H. Sungun. Utilization of fl otation wastes of copper slag as raw material in cement production, Journal of Hazardous Materials,159 (2008).
 
9.
K. Rajczyk, Opracowanie spoiwa mineralnego w oparciu o przetworzone termicznie odpady fl otacyjne powstające w KGHM Polska Miedż S.A, Opracowanie ICIMB grudzień 2009. Symbol pracy (9/460/P).
 
10.
Patent PL 222233. „Sposób otrzymywania mineralnego materiału wiążącego z odpadów fl otacyjnych rud miedzi”. Twórcy wynalazku: Krystyna Rajczyk, ICIMB. Uprawniony z patentu: KGHM METRACO SPÓŁKA AKCYJNA.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top