Elasticity of lightweight aggregate concrete modifi ed with steel fibres
 
More details
Hide details
1
Politechnika Krakowska
 
 
Publication date: 2007-05-01
 
 
Cement Wapno Beton 12(3) 145-150 (2007)
 
 
REFERENCES (13)
1.
ACI 213 R – 87: Guide for structural lightweight aggregate concrete. ACI, Farmington Hills, 1997.
 
2.
Concrete Society data Sheets 1980: Lightweight aggregate for structural concrete. Concrete, No. 8, 1980, s. 29-30.
 
3.
S. Bastian, Cechy charakterystyczne lekkiego kruszywa Pollytag oraz możliwości jego stosowania w budownictwie. Gdańsk 1995.
 
4.
F. Curcio, D. Galeota, A. Gallo, High-performance lightweight concrete for the precast prestressed concrete industry. IV CANMET/ACI/JCI International Conference, Tokushima 1998, s. 389-406.
 
5.
M. Zhang, O. Gjorv, Mechanical properties of high-strength lightweight concrete. ACI Materials Journal, V. 88, No. 3, 1991, s. 240-247.
 
6.
A. M. Neville, Properties of Concrete. Longman 1999.
 
7.
F. Larrard, Concrete Mixture Proportioning. Routledge 1999.
 
8.
PN-B-03263:2000: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone wykonywane z kruszywowych betonów lekkich.
 
9.
Lekki beton konstrukcyjny z kruszywem lytag, Gdańsk 2003.
 
10.
Z. Jamroży, Beton i jego technologie, Arkady 2005.
 
11.
L. Domagała, Właściwości wytrzymałościowe lekkich betonów kruszynowych z włóknami stalowymi, Konferencja Dni Betonu, Wisła 2006, s. 303 - 314.
 
12.
PN-B-03264:2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.
 
13.
L. Domagała, O przydatności krajowych kruszyw lekkich do betonów wysokich wytrzymałości. XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna, Jadwisin 2002, s. 69 - 76.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top