Rapid–hardening cements with addition of anhydrite–lime sinters
 
More details
Hide details
1
Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo – Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
 
 
Publication date: 2014-01-01
 
 
Cement Wapno Beton 19(1) 40-45 (2014)
 
ACKNOWLEDGEMENTS
This work was supported by Polish project N N507 610 338
 
REFERENCES (13)
1.
W. Kurdowski „Chemia cementu i betonu” Polski Cement – PWN, Kraków–Warszawa 2010.
 
2.
J. Grzymek, Cement Wapno Gips, 9, 81 (1953).
 
3.
W. Kurdowski „Poradnik technologa przemysłu cementowego” Arkady, Warszawa 1981.
 
4.
W. Kurdowski „The infl uence of barium on properties of Portland clinker” PWN Warszawa-Kraków 1972.
 
5.
Th. Chvatal, New rapid setting cement, Zement-Kalk-Gips, 26, 385-391 (1973).
 
6.
„Synthesis of expansive anhydrite matrix with lime and calcium aluminosulfate. Study of ettringite expansion” Project report No N N507 450934 (In Polish).
 
7.
A. Stok, Z. Konik, J. Małolepszy, W. Roszczynialski „Metod of obtaining of alumiono-sulfo-calcerous expansive agent for cement” Polish Patent No PL 205475.
 
8.
Z. Konik., J. Małolepszy, W. Roszczynialski, A. Stok „Effect of expansive additive on the properties of some selected cements”, Cement Wapno Beton, 73, 4, 234-240 (2006).
 
9.
Z. Konik, J. Małolepszy, W. Roszczynialski, A. Stok, Production of expansive additive to portland cement; J. Eur. Ceram. Soc., 27, 605-609 (2007).
 
10.
Ł. Kotwica, J. Małolepszy, Z. Konik, G. Jaśkiewicz “Badania wpływu parametrów syntezy na kinetykę hydratacji matrycy siarczanowo-wapniowej stosowanej jako źródło jonów w dodatkach przyśpieszających twardnienie cementu”, s. 569–576, Dni Betonu, Wisła, 8–10 października 2012.
 
11.
Ł. Kotwica, J. Małolepszy, Z. Konik “Hydration kinetics of lime – calcium sulfonate matrices used in quick hardening cement additives” Ceramika, 115 (2013).
 
12.
H. F. W. Taylor, “Chemistry of Cement”, Thomas Telford, Londyn 1997.
 
13.
H. F. W. Taylor, w “Calcium Hydroxide in Concrete” (red. J. Skalny, J. Gebauer, I Odler), s, 211, The American Ceramic Society, Westerville 2001.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top