Mechanical properties of concrete with foamed styrene aggregate
 
More details
Hide details
1
Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
2
Katedra Konstrukcji Żelbetowych i Technologii Betonu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
 
Publication date: 2010-09-01
 
 
Cement Wapno Beton 15(5) 289-295 (2010)
 
 
REFERENCES (5)
1.
M. Bołtryk, D. Dworzańczyk, Lelusz M.: Kompozyt betonowy z wypełniaczem styropianowym. „Warstwy” nr 3 (2000).
 
2.
Gunther Hund: Ein ökologischer und energiesparender Baustoff. EcoTherm. Dortmund 1993.
 
3.
F. Hohwiller: Leichtbeton aus EPS –Recyclate eine wirtschaftliche Alternative Teril 1 und 2 – JSSVE 9 (1992).
 
4.
M. Muravljov, D. Jevtič, V. Radosavljevi č: Primena EPS betona armiranog polipropilenskim vlaknima kao materijala za proizvodnju m ontažnih elemenata. IX Kongres Saveza Društava Gradevinskih Konstruktera Jugoslavije. Cavtat, kwiecień 1991.
 
5.
Budowni ctwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane. Tom 1. Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr hab. inż. B. Stefańczyka, Arkady 2005.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top