Cement paste properties and paste-aggregate void saturation ratio as the factors governing the selfcompactness and compressive strength of concrete
 
More details
Hide details
1
Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa
 
 
Publication date: 2010-03-01
 
 
Cement Wapno Beton 15(2) 98-107 (2010)
 
 
REFERENCES (11)
1.
The European Guidelines for Self-Compacting Concrete Specifi cation, Production and Use. EFNARC Report, 2005.
 
2.
G. De Schutter, P. J. M. Bartos, P. Domone, J. Gibbs, Self compacting concrete. Whittles Publishing, Dunbeath 2008.
 
3.
J. Szwabowski, Urabialność mieszanki betonowej w ujęciu reologicznym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 1987.
 
4.
G. H. Tattarsall, P. F. G. Banfi ll, The Rheology of Fresh Concrete, Pitman Books Limited, Boston 1983.
 
5.
J. Szwabowski, Reologia mieszanek na spoiwach cementowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.
 
6.
Proceedings of 1st International Symposium “Self - Compacting Concrete”, RILEM pro007, Ed. by Å. Skarendahl and Ö. Petersson, Stockholm, Sweden 1999.
 
7.
Proceedings of 3rd International Symposium “Self - Compacting Concrete”, RILEM pro033, Ed. by O. Wallevik and I. Nielsson, Reykjavik, Iceland 2003.
 
8.
Proceedings of 1st International Symposium “Design, Performance and Use of Self-Consolidating Concrete (SCC’2005-China)”, RILEM pro042, Ed. by Z. Yu, C. Shi, K. H. Khayat and Y. Xie, China 2005.
 
9.
Proceedings of 3rd North American Conference “ Design and Use of Self - Consolidating Concrete”, Chicago, USA 2008.
 
10.
E. Czopowski: Formuła kompozytowa betonu podstawą koncepcji projektowania betonów samozagęszczalnych, Dni Betonu, Wisła 2006.
 
11.
J. Gołaszewski, A. Kostrzanowska: Właściwości reologiczne a ilość powietrza w mieszance samozagęszczalnej. 55 Konferencja Naukowa KILiWP i Komitetu Nauki PZITB Krynica 2009 Problemy Naukowo – Badawcze Budownictwa, str. 407 – 414, Kielce – Krynica 2009.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top