The influence of methylcellulose on alite hydration process
 
More details
Hide details
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Odział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
 
 
Publication date: 2013-07-01
 
 
Cement Wapno Beton 18(4) 245-252 (2013)
 
 
REFERENCES (14)
1.
Pichniarczyk P., Sobala M., Nosal K., „Wpływ lepkości metylocelulozy na własności wybranych materiałów”, „Cement Wapno Beton”, 77, 359, 2010.
 
2.
Pichniarczyk P., Niziurska M., Nosal K., Wieczorek M., „Wpływ metylocelulozy na mikrostrukturę zapraw gipsowych i cementowych”, Szkło i Ceramika, 3, 12, 2012.
 
3.
Pichniarczyk P., „Wpływ metylocelulozy na proces hydratacji glinianu trójwapniowego”, „Cement Wapno Beton”, 80, 359, 2013. Barret P., Bertrandie D., Menetrier D., 7th ICCC Paris t. II, s.261, Paryż 1980.
 
4.
Kurdowski W., „Chemia cementu i betonu”, PWN, Warszawa 2000.
 
5.
Jawed I., Skalny J., Young J. F., w „Struckture and Performance of Cements” (red. P. Barnes), s. 237, Appl. Science Publ., London 1983.
 
6.
Jawed I., Skalny J., Young J. F., w „Struckture and Performance of Cements” (red. P. Barnes), s. 237, Appl. Science Publ., London 1983.
 
7.
de Jong J. G. M., Stein H. N., Stevels J. M., Journal of Applied Chemistry, 17, 246, 1967.
 
8.
Tadros M. E., Skalny J., Kalyoucu R. S., Journal of American Ceramic Society, 59, 344, 1796.
 
9.
Chen J. J., Thomas J. J., Taylor H. F. W., Jennings H. M., Cem. Concr. Res., 34, 1499, 2004 .
 
10.
Kondo R., Ueda S., 5th ICCC Tokyo, t. II, s. 203 , Tokyo 1968.
 
11.
Nocuń-Wczelik W., Wasąg T., Styczyńska M., Mikłaszewski G., Cement Wapno Beton, 76, 223, 2009.
 
12.
Maki J. 8th ICCC Rio de Janeiro, t. I, s. 34, Rio de Janeiro 1986.
 
13.
Guinier A., Regourd M., 5th ICCC Tokyo, t. I, s. 1, Tokyo 1968.
 
14.
Menetrier D., Jawed L., Skalny J., Cem. Concr. Res., 10, 697, 1980.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top