Effect of methyl cellulose on the properties of adhesive cement mortars
 
More details
Hide details
1
Instytut Szkła i Ceramiki, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
 
 
Publication date: 2010-11-01
 
 
Cement Wapno Beton 15(6) 359-365 (2010)
 
 
REFERENCES (13)
1.
Ł. Kotwica, J. Małolepszy, „ Wpływ redyspergowalnych proszków kopolimeru octan winylu – etylen na hydratację cementu”, Cement Wapno Beton, 76, 6 (2009).
 
2.
M. Gruszczyński, „Ocena wielkości odkształceń skurczowych zapraw i betonów z dodatkiem polimerów”, Cement Wapno Beton, 74, 3, (2007).
 
3.
D. A. Silva, P. J. M. Monteiro, “The infl uence of polymers on the hydration of Portland cement phases analyzed by soft X-ray transmission microscopy”, Cement and Concrete Research, 36 (2006).
 
4.
Flavio L. Maranhão, Vanderley M. John, “Bond strength and transversal deformation aging on cement – polymer adhesive mortar”, Construction and Building Materials, 23 (2009).
 
5.
W. Nocuń-Wczelik, B. Trybalska Wpływ wybranych domieszek chemicznych na szybkość hydratacji i mikrostrukturę zaczynu cementowego, Cement Wapno Beton, 74, 3 (2007).
 
6.
S. Chłądzyński, G. Malata, „Składniki zapraw klejowych do płytek. Część II- Metyloceluloza”. Izolacje, 3, s. 30-34 (2008).
 
7.
Materiały reklamowe SE Tylose GmbH & Co. KG.
 
8.
PN-EN 12004:2008 „Zaprawy klejowe do płytek ceramicznych. Defi nicje i wymagania techniczne.
 
9.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fi zycznych i wytrzymałościowych.
 
10.
PN-EN 1348:2008 „Kleje do płytek. Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie”.
 
11.
PN-EN 1346:2008 „Kleje do płytek. Oznaczanie czasu otwartego”.
 
12.
PN-EN 1308:2008 „Kleje do płytek. Oznaczanie poślizgu”.
 
13.
PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne. Polimery w stanie ciekłym w postaci emulsji lub dyspersji. Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfi elda.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top