Influence of the type of cement on properties of high-performance concretes produced using basalt aggregate
 
More details
Hide details
1
Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych
 
 
Publication date: 2006-09-01
 
 
Cement Wapno Beton 11(5) 291-296 (2006)
 
 
REFERENCES (5)
1.
P.C. Aïtcin, Betons Haute Performance, Eyrolles, Paris 2001.
 
2.
Y. B. Zaitsew and F. H. Wittmann, Materiaux et Constructions, 14, p.569, (1982).
 
3.
A. M. Neville, Właściwości Betonu, Polski Cement, Kraków 2000.
 
4.
A. Grodzicka, Odporność betonu wysokowartościowego na działanie mrozu.
 
5.
J. Babińska, K. Starzyk, Cement Wapno Beton, 73, p. 36, (2006).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top