Effect of cement type on the properties of cellular concrete
 
More details
Hide details
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie
 
 
Publication date: 2012-07-01
 
 
Cement Wapno Beton 17(4) 200-206 (2012)
 
 
REFERENCES (13)
1.
G. Zapotoczna-Sytek, J. Małolepszy, Zrównoważony rozwój a proces wytwarzania i stosowania elementów z betonu komórkowego, Materiały Konferencji Dni Betonu – tradycja i Nowoczesność, Wisła , s. 867-878.
 
2.
L. Czarnecki, M. Kaproń, M. Piasecki, S. Wal, Budownictwo zrównoważone budownictwem przyszłości. Inżynieria i Budownictwo, 1 (2012).
 
3.
G. Zapotoczna-Sytek, AAC based on fl y Ash in the strategy of sustainable development, 4th International Conference on Autocloved Aerated Concrete. Innovation and Development, Ed M. C. Limbachiya, J. J. Roberts. London, p. 257-26.
 
4.
G. Zapotoczna-Sytek, 60 lat betonu komórkowego w Polsce. Konferencja Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność 11-13 października 2010 Wisła, s. 609-621, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2010.
 
5.
G. Zapotoczna-Sytek, M. Soboń, 60 lat betonu komórkowego w Polsce. Historia i przyszłość. 5. Międzynarodowa Konferencja dotycząca Autoklawizowanego Betonu Komórkowego „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju”, s. 27-42, Bydgoszcz, 14-17 września 2011.
 
6.
M. Skorniewska, G. Zapotoczna-Sytek, Zastosowanie cementów CEM II i CEM V do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK), Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, nr 7, s. 163-182, Warszawa – Opole 2011.
 
7.
G. Zapotoczna-Sytek, M. Skorniewska, K. Łaskawiec, A. Michalik, A. Garbacik, Zastosowanie cementów wieloskładnikowych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) Sprawozdanie, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Betonów – CEBET, Warszawa 2010.
 
8.
Materiały Cementowni Górażdże: Cement portlandzki wieloskładnikowy CEMII/B-M(S-V) 32,5R i wieloskładnikowy CEMV/A(S-V)32,5R-LH. Właściwości i zastosowanie.
 
9.
A. Garbacik, Z. Giergiczny, Efekt synergii dodatków mineralnych w składzie cementów wieloskładnikowych. XII Sympozjum Naukowo-Techniczne „Cement-właściwości i zastosowanie”, Reologia w technologii betonu, Gliwice 20.
 
10.
G. Zapotoczna-Sytek, M. Soboń, 60 lat betonu komórkowego w Polsce. Historia i przyszłość. 5. Międzynarodowa Konferencja dotycząca Autoklawizowanego Betonu Komórkowego „Zapewnienie zrównoważonego rozwoju”, s. 27-42, Bydgoszcz, 14-17 września 20.
 
11.
H. Jatymowicz, J. Siejko, G. Zapotoczna-Sytek, Technologia autoklawizowanego betonu komórkowego. Arkady, Warszawa 1980.
 
12.
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 
13.
W. Kurdowski, Chemia cementu i betonu. Stowarzyszenie Producentów Cementu Kraków 2010, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top