The effect of coarse aggregate on the strains of high performance concrete in uniaxial compression
 
More details
Hide details
1
Politechnika Świętokrzyska
 
2
Politechnika Lubelska
 
 
Publication date: 2013-11-01
 
 
Cement Wapno Beton 18(6) 378-386 (2013)
 
 
REFERENCES (21)
1.
A. Bentur, M.D. Cohen, Effect of condensed silica fume on the microstructure of the interfacial zone in Portland cement mortars, J. Am. Ceram. Soc. 70, 738– 743, (1987).
 
2.
P.J.M. Monterio, J.C. Maso, J.P. Ollivier, The aggregate– mortar interface, Cem. Concr. Res. 15, 953–958, (1985).
 
3.
P.C. Aitcin, Hydratacja cementu portlandzkiego widziana oczyma inżyniera budownictwa, Cement Wapno Beton, 70, 115, (2003).
 
4.
D. Winslow, D. Liu, The pore structure of paste in concrete, Cem. Concr. Res. 20, 227– 235 (1990).
 
5.
P.C. Aitcin, The durability characteristics of high performance concrete: a review, Cem. Concr. Comp. 25, 409–420, (2003).
 
6.
Caliskan S, Karihaloo BL, Barr BIG. Study of rock mortar interfaces. Part I: Surface roughness of rock aggregates and microstructural characteristics of interface. Mag Concr. Res., 54, 449-461, (2002).
 
7.
G. Appa Rao B.K. Raghu Prasad, Infl uence of the roughness of aggregate surface on the interface bond strength, Cem. Concr. Res., 32, 253–257, (2002).
 
8.
M. Saito, M. Kawamura, Resistance of the cement–aggregate interfacial zone to propagation of cracks, Cem. Concr. Res. 16, 653– 661, (1986).
 
9.
E.K. Tschegg, H.M. Rotter, P.E. Roelfstra, U. Bourgund, P. Jussel, Fracture mechanical behavior of aggregate–cement matrix interfaces, J. Mater. Civ. Eng. 7, (4), 199– 203, (1995).
 
10.
Y.L. Wong, L. Lam , C.S. Poon, F.P. Zhou, The Properties of fl y ashmodifi ed cement mortar-aggregate interfaces, Cem. Concr. Res. 29, 1905–1913, (1999).
 
11.
Sinan Caliskan, Aggregate/mortar interface: infl uence of silica fume at the micro- and macro-level, Cem. Concr. Comp. 25, 557–564, (2003).
 
12.
M.H. Zhang, O.E. Gjorv, Microstructure of the interfacial zone between lightweight aggregate and cement paste, Cem. Concr. Res. 20, 610– 618, (1990).
 
13.
W. Kurdowski, Chemia Cementu i Betonu, Polski Cement i PWN, Kraków, Warszawa, 2010.
 
14.
K. Starzyk, Wpływ rodzaju cementu na właściwości BWW z kruszywa bazaltowego, Cement Wapno Beton, 73, 291-296, (2006).
 
15.
A. Ajdukiewicz, A. Kliszczewicz, Odkształcalność doraźna betonów wysokiej wytrzymałości, XLIV Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, t. 4, Poznań-Krynica, 1998.
 
16.
Alexander M. G., Fracture energies of interfaces between cement paste and rock, and application to the engineering behaviour of concrete, Proceedings International RILEM Conference, Noordwijk, Netherlands, E & FN Spon, London, 1991.
 
17.
Mosley B., Bungey J., Hulse R. Reinforced concrete design to Eurocode2. Palgrave MacMillan 2007.
 
18.
Neville A. M., Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków 2012.
 
19.
Kozłowski S., Surowce skalne Polski, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1986.
 
20.
Piasta J., Piasta W. G., Beton zwykły, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1994.
 
21.
Piasta W, Budzyński W., Góra J.: Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność betonów zwykłych, Przegląd Budowlany, 7-8, 35-38, (2010).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top