Influence of petroleum waste on properties of cement mortars containing artifi cial pozzolana
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku
 
 
Publication date: 2006-11-01
 
 
Cement Wapno Beton 11(6) 368-374 (2006)
 
 
REFERENCES (9)
1.
W. Kurdowski, Chemia cementu. PWN, Warszawa 1991.
 
2.
H. W. Kouwenhoven, Preparation of zeolitic catalysts. Proceedings of the 7th International Zeolite Conference Tokyo, 17-22.08.1986. Elsevier, Amstardam-Oxford-New York-Tokyo 1986.
 
3.
B. Pacewska, I. Wilińska, M. Bukowska, J. Therm. Anal. Cal. 60, 71 (2000).
 
4.
B. Pacewska, I. Wilińska, M. Bukowska, W. Nocuń-Wczelik, Cem. Concr. Res. 32, 1823 (2002).
 
5.
B. Pacewska, M. Bukowska, I. Wilińska, M. Swat, Cem. Concr. Res. 32, 145 (2002).
 
6.
T. Błaszczyński, Ochrona przed Korozją 4, 91 (2003).
 
7.
T. Błaszczyński, Ochrona przed Korozją 6, 161 (2003).
 
8.
L. Czarnecki, P. H. Emmons, Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Polski Cement, Kraków 2002.
 
9.
Z. Jamroży, Beton i jego technologie. PWN, Warszawa 2005.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top