Effect of composition of ordinary and high performance concretes on their moisture level in the conventional air-dry state
 
More details
Hide details
1
Politechnika Krakowska, Katedra Inżynierii Materiałów Budowlanych
 
 
Publication date: 2019-11-01
 
 
Cement Wapno Beton 24(6) 448-454 (2019)
 
KEYWORDS
 
REFERENCES (8)
1.
T. Tracz T., J. Śliwiński, Wpływ stanu wilgotnościowego betonu na jego przepuszczalność, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2012, z. 59, nr 3/III, 267-274.
 
2.
U. Lencis, A. Udris, A. Korjakins, Moisture effect on the ultrasonic pulse velocity in concrete cured under normal conditions and at elevated temperature, Construction Science, 14/2013, 71-78.
 
3.
A. Al-Ostaz, Effect of moisture content on the coeffi cient of thermal expansion of concrete, Final Report, University of Mississippi, 2007.
 
4.
X. Chen, W. Huang, J. Zhou, Effect of moisture content on compressive and split tensile strength of concrete, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, vol.19, 2012, 427-435.
 
5.
J. Zhou, X. Chen, L. Wu, X. Kan, Infl uence of free water content on the compressive mechanical behaviour of cement mortar under high strain rate, Sadhānā, Indian Academy of Sciences, vol. 36, part 3, June 2011, pp. 357–369.
 
6.
J. Śliwiński, T. Tracz, Cement paste content as the factor infl uencing on compressive and splitting tensile strength of concrete, Zawartość zaczynu cementowego jako czynnik wpływający na wytrzymałość betonu na ściskanie i rozciąganie przy rozłupywaniu, Cement Wapno Beton, 6/2013, 353-361.
 
7.
T. Tracz, J. Śliwiński, Effect of cement paste content and w/c ratio on concrete water absorption, Wpływ zawartości zaczynu cementowego i wskaźnika w/c na nasiąkliwość betonu wodą, 3/2012, 131-137.
 
8.
W. Kurdowski, Chemia cementu i betonu, Polski Cement i Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków, 2010.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top