Effect of the fly ash fi neness on the sulphate resistance of fly ash cement
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych
 
 
Publication date: 2009-01-01
 
 
Cement Wapno Beton 14(1) 26-33 (2009)
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top