Effect of admixtures on the rate of hydration and microstructure of cement paste
 
More details
Hide details
1
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo–Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
 
 
Publication date: 2007-11-01
 
 
Cement Wapno Beton 12(6) 284-289 (2007)
 
 
REFERENCES (6)
1.
Domieszki do betonu, w: Budownictwo – Technologie – Architektura, numer specjalny, Polski Cement, 2003.
 
2.
Superplasticizers and other chemical admixtures in concrete, Proc. of 7th CANMET/ACI International Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete, ed. V.M. Malhotra, ACI SP-217, Berlin 2003.
 
3.
L. Kucharska, Tradycyjne i współczesne domieszki do betonu zmniejszające ilość wody zarobowej, Cement-Wapno-Beton, VI/LXVIII, nr 2, 46-61, 2000.
 
4.
P. Łukowski, Domieszki do zapraw i betonów, Polski Cement, Kraków 2003.
 
5.
N. Spiratos, M. Pagé, N. Mailvaganam, V. M. Malhotra, Superplasticizers for Concrete: Fundamentals, Technology and Practice, Supplementary Cementing Materials for Sustainable Development, Ottawa 2003.
 
6.
W. Nocuń-Wczelik, Przyczynek do badań kinetyki i mechanizmu oddziaływania domieszek do betonu, Konferencja: Dni betonu – Tradycja i nowoczesność, 335 – 347, Wisła 2004.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top