Effect of lead compounds on alite hydration
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 
 
Publication date: 2006-11-01
 
 
Cement Wapno Beton 11(6) 343-350 (2006)
 
 
REFERENCES (6)
1.
W. Nocuń-Wczelik, G. Łój – Cement Wapno Beton, 73, str. 285 (2006).
 
2.
W. Kurdowski, W. Nocuń-Wczelik, The Tricalcium Silicate Hydration in the Presence of Active Silica Addition, Cement and Concrete Research, 13, p. 341-348 (1983).
 
3.
W. Nocuń-Wczelik, Struktura i właściwości uwodnionych krzemianów wapniowych, Prace Komisji Nauk Ceramicznych, Polski Biuletyn Ceramiczny Nr 18, Ceramika 59, Kraków 1999.
 
4.
D. Ménétrier, I. Jawed, T.S. Sun, J. Skalny, ESCA and SEM studies on early C3S hydration, Cement and Concrete Research, 9, p. 473-481 (1979).
 
5.
W. Nocuń-Wczelik – praca doktorska, AGH, Kraków 1984.
 
6.
D. Lee, G. Swarbrick, T.D. Waite, Effect of calcite on lead rich cementitious solid waste forms, Cement and Concrete Research, 35, p. 1027-1037 (2005).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top