Wytrzymałość betonów drobnokruszywowych z domieszkami polikarboksylanowymi
 
More details
Hide details
1
Politechnika Koszalińska
 
 
Publication date: 2004-01-01
 
 
Cement Wapno Beton 9(1) 236-238 (2004)
 
 
REFERENCES (4)
1.
H. Dondelewski, Wybrane właściwości betonów drobnokruszywowych średniej wytrzymałości na tle betonów zwykłych. IV Konferencja Naukowo-Techniczna "MATBUD", Kraków 2003.
 
2.
L.Czarnevki i inni, Chemia w budownictwie, Arkady, Warszawa 1995.
 
3.
H. Dondelewski, CWB 3, 96 (1997).
 
4.
Z. Jamroży, Beton i jego technologie, PWN, Warszawa-Kraków 2003.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top