Application of ultrasonic technique in examination of the setting and hardening process of cement-bonded materials
 
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Technologii Form Odlewniczych; Wydział Odlewnictwa AGH, Kraków
 
 
Publication date: 2006-01-01
 
 
Cement Wapno Beton 11(1) 5-16 (2006)
 
 
REFERENCES (13)
1.
L. Brunarski, L. Runkiewicz, "Nieniszczące metody badań materiałów i konstrukcji budowlanych", Wyd. ITB, Warszawa 1973.
 
2.
J. Małolepszy i inni, "Technologia betonu-metody badań", Kraków, Wy- dawnictwa AGH (1995), Skrypt No 1447.
 
3.
M. G. Hernandez, i inni, "Porosity estimation of concrete by ultrasonic NDE Ultrasonics (2000), No 38 s. 531-533.
 
4.
L. Filipczyński, Z. Pawłowski, J. Wehr, "Ultradźwiękowe metody badań materiałów", WNT, Warszawa 1963.
 
5.
R. Płowiec, "Ultradźwiękowe pomiary kinetyki procesu utwardzania ży- wicy epoksydowej"; Polimery-tworzywa wielkocząsteczkowe.
 
6.
H. W. Reinhardt, Grosse C.U., "Continuous monitoring of setting and hardening of mortar and concrete"; Construction and Building Materials 18 (2004), 145-154.
 
7.
J. Zych, "Sposób badania procesu utwardzania mas formierskich lub rozeniowych ze spoiwem"; Zgłoszenie nr P-334-715 z dnia 29.07.1999.
 
8.
J. Zych, "Ultraschallmethode bei der Verfahrenkontrolle der Bindung chemisch gebundener Formsande" Giesserei Rundschau, vol. 47, (2000), No.1/2, s.10-14.
 
9.
J. Zych, "Prüfen von kunstharz -und wasserglasgebundenen Formsan- den mit der Ultraschallmethode" Giesserei-Erfahrungsaustausch; vol. 44, (2000), Nr 4, s.221-226.
 
10.
J. Zych, "Research of kinetics of hardening of chemical bonding mould sand by ultrasonic method", Acta Metallurgica Slovaca, v. 7, (2001), No. 3, p.141-147.
 
11.
J. Zych, "Novo metodo ultra-sonico de monitoracao do processo de cura", Fundicao e Servicos, Brasil (2003), No. 128, s. 146-156.
 
12.
A. Śliwiński, "Ultradźwięki i ich zastosowanie", WNT, Warszawa 2001.
 
13.
B. Mitra, D. J. Booth, "Remote cure monitoring of epoxy materials using optical Techniques", Ultrasonics t. 35 (1998), s. 569-572.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top