Application of commercial agents for hydrophobization of limestone powder
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Energetyki i Paliw, AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 
 
Publication date: 2012-05-01
 
 
Cement Wapno Beton 17(3) 160-164 (2012)
 
ACKNOWLEDGEMENTS
The author gratefully acknowledges the fi nancial support of this work by the Polish Ministry of Science and Information Society Technologies under the AGH statutory project No. 11.11.210.218.
 
REFERENCES (21)
1.
MC Bauchemie, http://www.mcbauchemie.pl/tech..., styczeń 2012.
 
2.
 
3.
KÖSTER, Technical guideline, http://www.koester.pl/?p=102&c..., styczeń 2012.
 
4.
ECOSIL Specifi cations, EPRO Services, Waterproofi ng Systems, http:// www.eproserv.com/pb/pdf/ec.pdf, styczeń 2012.
 
5.
J. Małolepszy, J. Deja, W. Brylicki, M. Gawlicki, Technologia betonu: metody badań, AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków, 2000.
 
6.
P. Łukowski, Domieszki do zapraw i betonów, Polski Cement, Kraków, 2003.
 
7.
M. Rokiel, Poradnik. Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce, Dom Wydawniczy Medium, Warszawa, 2006.
 
8.
P. Łukowski, Cement Wapno Beton, 2, 142-147 (2005).
 
9.
L. Czarnecki, Cement Wapno Beton, 7, 63-85 (2010).
 
10.
L. Domka, A. Krysztafkiewicz, W. Krysztafkiewicz, „Urządzenie do powierzchniowej modyfi kacji materiałów proszkowych” Opis patentowy 119358, 1982.
 
11.
Polska Norma PN-G-11020, Pył kamienny przeciwwybuchowy, 1994.
 
12.
K. Lebecki, Prace Naukowe GIG, 15, 784 (1993).
 
13.
Z. Skalski, Wiadomości Górnicze, 12, 612-619 (2005).
 
14.
C.K. Man, K.A. Teacoach, Mining Engineering, 61, 69-73 (2009).
 
15.
B. Buczek, E. Vogt, Ecological Chemistry and Engineering, 13, S4, 391-398 (2006).
 
16.
E. Vogt, Polish Journal of Chemical Technology, 10, 49-51 (2008).
 
17.
R. Carr, Chem. Eng., 72, 68-72 (1965).
 
18.
E. Vogt, I. Opaliński, ICheaP-9 Conference “The comparison of properties of hydrophobized limestone powders produced by different methods”, Chemical EngineeringTransactions, 17, 1711-1716, Editor Sauro Pierucci, Rome 2009.
 
19.
E. Vogt, D. Hołownia, Gospodarka surowcami mineralnymi, 26, 41- 56, (2010).
 
20.
T. Dang-Vu, J. Hupka, Physicochemical Problems of Mineral Processing, 39, 47-65 (2005).
 
21.
D. W. Fuerstenau, M. C. Williams, Colloids and Surfaces, 22, 87-91 (1987).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top