Importance of sodium and potassium in Portland clinker
 
More details
Hide details
1
Track Tec S.A
 
 
Publication date: 2016-01-01
 
 
Cement Wapno Beton 21(1) 20-26 (2016)
 
 
REFERENCES (12)
1.
B. Korczyńska-Oszacka, Badania mineralogiczne skał marglistych przy zastosowaniu kompleksonu III, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1969.
 
2.
Instytut Geologiczny, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1990.
 
3.
W. Kurdowski, Poradnik technologa przemysłu cementowego, Arkady, Warszawa 1981.
 
4.
H. Ritzmann, Zement Kalk Gips, 24, 338 (1971).
 
5.
M. Regourd, A. Guinier, 6th ICCC Moskwa, t. I, s. 25, Moskwa 1974.
 
6.
M. Regourd, Il Cemento, 3, 323 (1978).
 
7.
H. W. W. Pollitt, A. W. Brown, 5th ICCC Tokyo, t. I, s. 322, Tokyo 1968.
 
8.
W. Kurdowski, M. Soboń, J. Therm. Anal., 112 (1992).
 
9.
S. Grzeszczyk, Konsystencja zaczynów cementowych jako kryterium doboru regulatora wiązania, Cement Wapno Beton, 57, 107, (1990).
 
10.
H. F. W. Taylor, Cement Chemistry, Academic Press, London 1990.
 
11.
P.-C. Aïtcin, Domieszki: najważniejszy składnik nowoczesnego betonu, Cement–Wapno–Beton, 73, 269 (2006).
 
12.
J. Pawluk, Zagrożenia korozyjne podkładów kolejowych, część II, Cement Wapno Beton, 81, 223 (2014).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top