The studies of the organic compounds emission (TOC) in the process of clinker burning
 
More details
Hide details
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Procesowej i Środowiska w Opolu
 
 
Publication date: 2015-11-01
 
 
Cement Wapno Beton 20(6) 366-374 (2015)
 
 
REFERENCES (8)
1.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.
 
2.
F. Sładeczek, E. Głodek, Przewodnik najlepszych dostępnych technik (BAT) w przemyśle cementowym w Polsce, lipiec 2012.
 
3.
Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Cement, Lime and Magnesium Oxide; I ndustrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated Pollution Prevention and Control); JRC REFERENCE REPORTS, F. Schorcht, I . Kourti, B. Maria Scalet, S. Roudier, L. Delgado Sancho (2013).
 
4.
A. Juan Conesa, A. G´alvez, F. Mateos, I. Mart´ın-Gull´on, R. Font, Organic and inorganic pollutants from cement kiln stack feeding alternative fuels, Hazardous Materials, 158 (2008).
 
5.
Umweltdaten der deutschen Zementindustrie. Env ironmental Data of the German Cement Industry (2013). Verein Deutscher Zementwerke e. V., Duesseldorf. http://www.vdz-online.de/uploa....
 
6.
R. Oleniacz, M.Kasietczuk, Co-incineration of large quantities of alternative fuels in a cement kiln – the problem of air pollutant emissions, Geomatics and Environmental Engineering, 6, 4 (2012). http://journals. bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/ 2012.6.4/geom.2012.6.4.4.
 
7.
K. Helge Karstensen, A literature review on co-processing of alternative fuels and raw materials and hazardous wastes in cement kilns, 2007.
 
8.
Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej (2013/163/EU) - Konkluzje BAT Cement/Wapno/Tlenek magne zu (2013).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top