Properties of cements with addition of granulated blastfurnace slag with different glass content
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
 
 
Publication date: 2015-11-01
 
 
Cement Wapno Beton 20(6) 375-382 (2015)
 
 
REFERENCES (7)
1.
W. Kurdowski, Chemia cementu i betonu. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2010.
 
2.
W. Sabela, Sposoby spieniania żużla wielkopiecowego granulowanego. Prace Komisji Żużlowej Nr 10.
 
3.
A. Fiok, Sposoby produkcji wielkopiecowego żużla krystalicznego ze szczególnym uwzględnieniem warunków krajowych. Prace Komisji Żużlowej Nr 15.
 
4.
J. Małolepszy, Z. Giergiczny, J. Szwabowski, J. Śliwiński, Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji, Górażdże Cement HeidelbergCementGrup, Opole 2002.
 
5.
PN-EN 197-1:2012, Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
 
6.
PN-B-19707:2013, Cement, cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności.
 
7.
PN-EN 15167-1:2007, Mielony granulowany żużel wielkopiecowy stosowany do betonu, zapraw i zaczynu – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top