Case study of concrete mechanical properties development based on heat temperature measurements
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Krakowska, Kraków
 
 
Publication date: 2015-11-01
 
 
Cement Wapno Beton 20(6) 383-392 (2015)
 
 
REFERENCES (31)
1.
Volume Changes of Hardening Concrete: Testing and Mitigation, Proc. of Rilem International Conference, ed. O. M. Jensen, P. Lura, K. Kovler, Denmark 2006.
 
2.
S. Peukert, Cementy powszechnego użytku i specjalne, Polski Cement, Kraków 2000.
 
3.
W. Kurdowski, Chemia cementu i betonu, Polski Cement, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków 2010.
 
4.
H. G. W. Taylor, Cement chemistry, Academic Press, London 1990.
 
5.
A. Nonat, A. Ch. Courault, D. Damidot, Nowy model opisujący zmiany stosunku Ca/Si w C-S-H ze zmianami stężenia CaO w roztworze. CementWapno-Beton, 68, 184-191 (2001).
 
6.
S. Diamond w Hydraulic Cement Pastes: th eir structure and properties, Proc. of Conf. at University of Sheffi eld, April 1976, s. 2, Cement and Concrete Ass., Wexham Springs 1976.
 
7.
A. Brooks, A. Sch indler, R. W. Barnes, Maturity Method Evaluated for Various Cementitious Materials, J. Mater. Civ. Eng., 19, 12, 1017–1025 (2007).
 
8.
B. Klemczak, Modelowanie efektów termiczno-wilgotnościowych i mechanicznych w betonach konstrukcji masywnych, Praca habilitacyjna, s. 232, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
 
9.
A. Seruga, M. Zych, Research on Thermal Cracking of a Rectangular RC Tank Wall under Construction. I: Case Study. J. Perform. Constr. Facil. ,.
 
10.
1061/(ASCE)CF.1943-5509.0000704, 04014198. Online Publication: 9 Dec 2014. 10. M. Zych, Research on Thermal Cracking of a Rectangular RC Tank Wall under Construction. II: Comparison with Numerical Model. J. Perform. Constr. Facil. , 10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0000703, 04014199. Online Publication : 9 Dec 2014.
 
11.
ACI Committee 207, Effect of Restraint, Volume Change, and Reinforcement on Cracking of Mass Concrete, ACI 207.2R-95, 1995.
 
12.
ACI Committee 207, Report on Thermal and Volume Change Effects on Cracking of Mass Concrete, ACI 207.2R-07, 2007.
 
13.
A. Gutsch, Stoffeigenschaften jungen Betons – Versuche und Modelle, DAfStb, H. 495, Beuth Verlage, Berlin 1999.
 
14.
W. Nocuń-Wczelik, B. Trybalska, Wpływ wybranych domieszek chemicznych na szybkość hydratacji i mikrostrukturę zaczynu cementowego, Cement-Wapno-Beton, 4, 284-289 (2007).
 
15.
W. Kurdowski, informacja ustna.
 
16.
W. Zielenkiewicz, E. Utzig, Wyznaczenie ciepła hydratacji cementu metoda semi-adiabatyczna według normy europejskiej PN-EN 196-9, C ement-Wapno-Beton, 73, 202-208 (2006).
 
17.
Prevention of Thermal Cracking in Concrete at Early Ages, Proc. Rilem Rap ort 15, “ed. R. Springenschmid, London 1998.
 
18.
A. G. A. Saul, Principles Underlaying the Steam Curing of Concrete at Atmospheric Pressure, Mag. Concr. Res., 2, 6, 127-140 (1951).
 
19.
E. Rastrup, M. G. Handcock, Heat of hydration in concrete, Mag. Concr. Res, 7,20, 103 (1955).
 
20.
A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
21.
S. Arrhenius, On the Reaction Velocity if the Inversion of Cane Sugar by Acids, Zeitschrift für Physikalische Chemie, Nr. 4, 1889, 226-232 (1967).
 
22.
ACI Committee 116R, Cement and Concrete Terminol ogy, Detroit 1990.
 
23.
M. Emborg, Development of Mechanical Behavior at Early Age,pp. 76-148, Proc. of Rilem Raport 15, ed.R. Springenschmid, London 1998.
 
24.
ACI Committee 227, Control of Cracking in Concrete Structures (ACI 224R-01), 2001.
 
25.
Thermal Cracki ng in Concrete at Early Ages, Proc. of Rilem Raport , ed. R. Springenschmid, Munich 1994.
 
26.
K. Flaga, Wpływ ciepła hydratacji cementu na możliwość zarysowania konstrukcji żelbetowych o rozwin iętym przekroju poprzecznym, Inżynieria i Budownictwo, 54, 5, 243-245 (1998).
 
27.
A. M. Neville, Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków 2000.
 
28.
M. E. FitzGibbon, Large pours for reinforced concrete structures, Concrete , nr 3, p. 41 (1976).
 
29.
W. Kiernożycki, Betonowe konstrukcje masywne, Polski Cement, Kraków 2003.
 
30.
H. Trinhztfy, J. Jogendijk, Temperature development in concrete structures taking account of state dependent propert ies. Proc. of Rilem International Conference on Concrete at Early Ages, vol. II, 211-218, Paris 1982.
 
31.
J. Byfor s, Plain Concrete at Early Ages. Research 3:80, Swedish Cement and Concrete Research Institute, Cement och Betong Institutet (CBI), Stockholm, Sweden 1980.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top