Studies of natural radioactivity of concrete with siliceous fly ash addition
 
More details
Hide details
1
Politechnika Lubelska
 
 
Publication date: 2015-03-01
 
 
Cement Wapno Beton 20(2) 106-114 (2015)
 
 
REFERENCES (30)
1.
T. Zakrzewski, Promieniotwórczość naturalna w budownictwie, WPŚ, Gliwice 2005.
 
2.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., nr 4, poz. 29) w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów.
 
3.
E. Mokrzycki, A. Uliasz-Bocheńczyk, Rocznik Ochrony Środowiska, 11, 103 (2009).
 
4.
Z. Giergiczny, Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych, Seria: Inżynieria Lądowa. Monografi a 325, WPK, Kraków 2006.
 
5.
W. Kurdowski, Chemia cementu i betonu, WPC, WNPWN, Kraków 2010.
 
6.
E.Zając, J.Zakrzycki, Rocznik Ochrony Środowiska, 15, (2013) 1862.
 
7.
E. Tkaczewska, J. Małolepszy, Cement Wapno Beton, 1, (2009) 26.
 
8.
W. Kurdowski, A. Bochenek, Cement Wapno Beton, 6, (2012) 434.
 
9.
W. Kurdowski, Dodatki mineralne do cementu a trwałość betonu. Monografi a 106, WPK, Kraków 1990.
 
10.
G. L. Golewski, P. Golewski, T. Sadowski, Comp. Mater. Scie., 62, (2012) 75.
 
11.
Z. Giergiczny, J. Małolepszy, J. Szwabowski, J. Śliwiński, Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji, Górażdże Cement, Opole 2002.
 
12.
J. Bensted, J.R. Smith, Cement Wapno Beton, 1, (2008) 17.
 
13.
J. Filipiak, Rocznik Ochrony Środowiska, 15, (2013) 1153.
 
14.
I. Bojakowska, D. Lech, S. Wołkowicz, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 28, 2/2, (2008) 53.
 
15.
T. Olkuski, Polityka Energetyczna, 11, 1, (2008) 323.
 
16.
B. Michalik, Karbo, 1, (2006) 2.
 
17.
T. Olkuski, K. Stala-Szlugaj, Rocznik Ochrony Środowiska, 11, (2009) 913.
 
18.
J. H. Lubin i inni, Heal. Phys., 69, 4, (1995) 494.
 
19.
M. Łaś, Cement Wapno Gips, 10-11, (1983) 282.
 
20.
G. Zapotoczna-Sytek, Cement Wapno Beton, 3, (2006) 193.
 
21.
G. Zapotoczna-Sytek, K. Mamont-Cieśla, T. Rybarczyk, Materiały Budowlane, 5, 54 (2012).
 
22.
M. Nisnevich, G. Sirotin, T. Schlesinger, Y. Eshel, Fuel, 87, 1610 (2008).
 
23.
M. Dohojda, J.A. Rubin, Materiały Ceramiczne (Ceramic Materials), 61, 1, (2009) 55.
 
24.
P. Wyszomirski, E. Brylska, Appl. Geochem, 11, (1996) 351.
 
25.
S. Turhan, I.H. Arikan, B. Yucel, A. Varinlioglu, A. Kose, Fuel, 89, (2010) 2528.
 
26.
Z. Giergiczny, A. Król, Beton a środowisko naturalne, IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Infrastruktura podziemna miast”, 132, Wrocław 2005.
 
27.
J. A. Rubin, Materiały Ceramiczne (Ceramics Materials), 62, 4, (2010) 591.
 
28.
L. Brunarski, M. Dohojda, Badania promieniotwórczości naturalnej wyrobów budowlanych, Poradnik ITB 455/2010, WITB, Warszawa 2010.
 
29.
Z. Giergiczny, Cement Wapno Beton, 5, (2005) 271.
 
30.
K. Kovler, Contr. Build. Mater., 29, (2012) 158.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top