The examination of the proprieties of dolomites from three deposits, used in the different industries
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych, Opole, Polska
 
2
AGH w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych, Polska
 
 
Publication date: 2014-05-01
 
 
Cement Wapno Beton 19(3) 194-202 (2014)
 
 
REFERENCES (14)
1.
S. Kozłowski, Surowce skalne Polski, pp. 226 – 230, Wyd. Geolog., Warszawa 1986.
 
2.
A. Bolewski, M. Budkiewicz, P. Wyszomirski, Surowce ceramiczne, pp. 267 – 268, Wyd. Geolog., Warszawa 1991.
 
3.
P. Wyszomirski, K. Galos, Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego, pp. 144 – 145, Wydawnictwa UWND AGH, Kraków 2007.
 
4.
B. Radwanek-Bąk, B. Bąk, P. Wyszomirski, Dolomity z polskich złóż w aspekcie krajowego przemysłu materiałów ogniotrwałych – możliwości i ograniczenia, Materiały Ceramiczne, 63, 3, 614-618 (2011).
 
5.
B. Bąk, B. Radwanek-Bąk, P. Wyszomirski, Aktualny przegląd krajowych złóż dolomitów w aspekcie wykorzystania w przemyśle materiałów ogniotrwałych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 27, 1, 21 – 47 (2011).
 
6.
P. Wyszomirski, K. Galos, Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego, p. 116, AGH UWND, Kraków 2007.
 
7.
M. Niesyt, Dekarbonatyzacja a proces spiekania dolomitów w aspekcie wymagań przemysłu materiałów ogniotrwałych, pp. 26 – 30, 52 – 54, Praca doktorska, Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica, Wydział Inżynierii materiałowej i Ceramiki, Kraków 2013.
 
8.
Universal analysis – Operator’s manual; TA Instruments; February 1997; New Castle, DE; pp. 6-34¸6-36.
 
9.
R. Lech, Rozkład prędkości frontu reakcji dekarbonatyzacji wapienia w funkcji tekstury, Materiały Ceramiczne, 59, 2, 63 – 67 (2007).
 
10.
The Micro Report, 4th Quarter, 6, 1, 1-2 (1995).
 
11.
A. J. Lecloux, Texture of Catalyst, Catalysis Science and technology, Ed. J. R. Anderson, N. Boudart, Springer-Verlag, Berlin, 2, 171 – 230 (1981).
 
12.
K. S. W. Sing, D. H. Everett, R. A. W. Haul, L. Moscou, R. A. Pierotti, J. Rouquérol, T. Siemieniewska, Reporting physisorption data for gas/solid systems with special reference to the determination of surface area and porosity, Pure & Appl. Chem., 57, 4, 603 – 619 (1985).
 
13.
R. Lech, Zastosowanie modelu kapilarno – porowatego ciała stałego do obliczeń przepływu ditlenku węgla przez warstwę tlenku wapniowego, Cement Wapno Beton, 75, 3, 111 – 123 (2008).
 
14.
R. Lech, Porosity of the limestones and lime, Cement Wapno Beton, 78, 1, 30 – 43 (2011).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top