Time of thermal dissociation of three dolomites from different deposits
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych, Opole (Poland)
 
 
Publication date: 2014-05-01
 
 
Cement Wapno Beton 19(3) 203-212 (2014)
 
 
REFERENCES (6)
1.
P. Weisser, R. Lech, J. Grabski, Właściwości niektórych dolomitów przeznaczonych do dysocjacji termicznej, (praca zgłoszona do druku w Cement Wapno Beton).
 
2.
R. Lech, Model matematyczny dysocjacji termicznej kulistego ziarna wapienia z uwzględnieniem skurczu. Cz. 1 Układ równań modelu, Cement Wapno Beton, 77, 257 – 269 (2011).
 
3.
Bożek B., Model matematyczny dysocjacji termicznej kulistego ziarna wapienia z uwzględnieniem skurczu. Cz. 2 Algorytmy numeryczne obliczeń, Cement Wapno Beton, 77, 270 – 277 (2011).
 
4.
A. Łomnicki, Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników, Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.
 
5.
R. Lech, J. Obłąkowski, Sposób analizy termicznej oraz urządzenie do analizy termicznej, UP RP, Warszawa, Patent nr PL-209221-B1,31.08.2011.
 
6.
Ju. M. Butt, W. W. Timaszew, Praktikum po chimiczeskoj technologii wiażuszczich materialow, Wysszaja szkola, 314, Moskwa 1973.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top