Cement – latex heavy grouts resistant to highly mineralized magnesium brines
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Nafty i Gazu Kraków Oddział Krosno
 
 
Publication date: 2008-07-01
 
 
Cement Wapno Beton 13(4) 196-204 (2008)
 
 
REFERENCES (10)
1.
W. Brylicki, „Czynniki determinujące trwałość betonu i iniekcyjnych zaczynów cementowych” Sympozjum Naukowo - Techniczne, Cementy w budownictwie, robotach wiertniczych i inżynieryjnych oraz hydrotechnice”, Piła - Płotki 2001.
 
2.
W. Brylicki, B. Hliniak, „Kryteria doboru cementów do wykonywania prac uszczelniających w górotworze solnym” XI Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Techniczna, AGH Kraków czerwiec 2000.
 
3.
W. Kurdowski, „Chemia cementu” PWN, Warszawa 1991.
 
4.
W. Kurdowski, „Dodatki mineralne do cementu a trwałość betonu” Cement – Wapno – Beton. Nr 6, 1991.
 
5.
W. Kurdowski, J. Małolepszy, „Wpływ rodzaju cementu na trwałość betonu” Cement – Wapno – Beton. Nr 5, 1999.
 
6.
J. Małolepszy, „Własności betonu z zastosowaniem cementu CEM III/A”, Sympozjum Naukowo-Techniczne, Poznań 1997.
 
7.
Materiały z sympozjum „Cementy w budownictwie, robotach wiertniczo – inżynieryjnych oraz hydrotechnice, Piła 25 maja 2001.
 
8.
Z. Kątna i in., „Opracowanie składu zaczynu lateksowego na bazie cementu hutniczego odpornego na agresywne działanie solanek magnezowych z dodatkiem krajowego lateksu WS15”, dokumentacja INiG Kraków, grudzień 2005.
 
9.
J. Raczkowski i in., „Zaczyny do uszczelniania w otworach wiertniczych” skrypt AGH Nr 612, Kraków 1978.
 
10.
J. Bensted, „Cementy wiertnicze” Cement – Wapno – Beton. Nr 6, 2002.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top