The increase of air content in SCC mixes under the influenceof carboxylate superplasticizer
 
More details
Hide details
1
Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, Katedra Procesów Budowlanych
 
 
Publication date: 2008-07-01
 
 
Cement Wapno Beton 13(4) 205-215 (2008)
 
 
REFERENCES (14)
1.
Atkins P. W.: Chemia fizyczna, PWN. Warszawa 2003.
 
2.
Fagerlund G: Trwałość konstrukcji betonowych, Arkady, Warszawa 1997.
 
3.
Kucharska L.: Tradycyjne i współczesne domieszki do betonu zmniejszające ilość wody zarobowej, Cement, Wapno, Beton, 2/2000, s. 46-61.
 
4.
Kurdowski W.: Chemia materiałów budowlanych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Techniczne AGH, Kraków 2003.
 
5.
Młodecki J, Stebnicka I.: Domieszki do betonu, COIB, Warszawa 1996.
 
6.
Łaźniewska B.: Teoretyczna i praktyczna wartość parametrów struktury porowatości mrozoodpornego SCC, 53 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB „Krynica 2007”, 16 ÷ 21 września 2007.
 
7.
Łaźniewska B.: Wpływ składu zaczynu na efektywność domieszki napowietrzającej, IX Sympozjum Naukowo Techniczne: Reologia w technologii betonu, 2007.
 
8.
Łaźniewska B.: Wpływ napowietrzenia na właściwości reologiczne samozagęszczalnych mieszanek betonowych, X Sympozjum Naukowo Techniczne: Reologia w technologii betonu, 2008.
 
9.
Łukowski P.: Domieszki do betonu – stan obecny i perspektywy rozwoju, Materiały Budowlane 7’2003.
 
10.
Mosquet M.: Domieszki nowej generacji, Budownictwo Technologie Architektura numer specjalny 2003.
 
11.
Rudnicki T.: Naturalne i syntetyczne domieszki uplastyczniające oraz mechanizmy ich oddziaływania w mieszance betonowej, Magazyn, Autostrady 4/2004, str. 22-25.
 
12.
Sakai E., Kasuga T., Sugiyama T, Asaga K., Daimon M.: Infl uence of superplasticizers on the hydration of cement and the pore structure of hardened cement, Cement and Concrete Research 36 (2006) 2049–2053.
 
13.
Szwabowski J.: Reologia mieszanek na spoiwach cementowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1999.
 
14.
Web side: higheredbcs.wiley.com/legacy/college/cutnell/0471713988/ste/ste.pdf.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top