Mathematical model of thermal dissociation of spherical limestone grain with regard to shrinkage Part 2. Numerical algorithm of calculation
 
More details
Hide details
1
Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie
 
 
Publication date: 2011-09-01
 
 
Cement Wapno Beton 16(5) 270-277 (2011)
 
ACKNOWLEDGEMENTS
The author wishes to thank the Polish Ministry of Science and Higher Education for their financial support, in the form of a grant, recorded in AGH University of Science and Technology under the registration number 18.18.160.977.
 
REFERENCES (4)
1.
B. Bożek, Metody Obliczeniowe i Ich Komputerowa Realizacja, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo–Dydaktyczne AGH, Kraków 2005.
 
2.
B. Bożek B., Mathematical model of thermal decomposition of limestone: Part 2 - The algorithm of numerical calculation, Sil. Ind., 74 (7-8), pp. 189-193 (2009).
 
3.
R. Lech, Mathematical model of thermal decomposition of limestone: Part 1 - Set of the model equations, Sil. Ind.; vol. 73; Nr 11-12, 2008, pp. 205-218.
 
4.
R. Lech, Model matematyczny dysocjacji termicznej kulistego ziarna wapienia z uwzględnieniem skurczu, Część 1: Układ równań modelu, w druku.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top