Evaluation of the impact of autoclaved aerated concrete on the natural environment based on leaching of harmful substances
 
More details
Hide details
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 
 
Publication date: 2012-07-01
 
 
Cement Wapno Beton 17(4) 250-257 (2012)
 
 
REFERENCES (6)
1.
J. M. Pacyna, E. G. Pacyna, Metale ciężkie w środowisku jako problem ogólnoeuropejski. Metale ciężkie w środowisku: prace Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. Białystok 2008.
 
2.
J. Małolepszy, B. Kopia, Metody badań immobilizacji metali ciężkich w materiałach budowlanych, Cement Wapno Beton, 61 , s. 150-153 (1994).
 
3.
M. Gawlicki, Beton a środowisko naturalne, Budownictwo, Technologie, Architektura, 3, s. 42-45 (2010).
 
4.
W. Kurdowski, Chemia cementu i betonu, Wydawnictwo Polski Cement, Kraków Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
5.
A. Król, D. Jagoda, Metody oceny oddziaływania betonu na środowisko, s. 245-254, Dni betonu 2008.
 
6.
M. L. D. Gougar, B. E. Scheetz, D. M. Roy, Ettringite and C-S-H Portland Cement phases for waste ion immobilization: A Review, Waste Management, 16, pp. 295-303 (1996).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top