Evaluation of scale effect on concrete strength in strip connectors
 
More details
Hide details
1
Politechnika Krakowska
 
 
Publication date: 2004-03-01
 
 
Cement Wapno Beton 9(2) 284-291 (2004)
 
 
REFERENCES (14)
1.
K Furtak, J Śliwiński, Materiały budowlane w mostownictwie, WKiŁ, w druku.
 
2.
PN-88/B-06250.
 
3.
PN-56/B-03260 Betonowe i żelbetowe konstrukcje mostowe Oblicze- nia statyczne i projektowanie.
 
4.
PN-58/B-03261 Konstrukcje żelbetowe Obliczenia statyczne i projek- towanie.
 
5.
PN-76/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Oblicze- nia statyczne i projektowanie.
 
6.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Projektowanie.
 
7.
Eurocode No 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures; Part 1-1: General Rules and Rules for Buildings.
 
8.
Eurocode No 4: Design of Composite Steel and Concrete Structures; Part 2: Bridges.
 
9.
K Furtak, Mosty zespolone, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 
10.
T Godycki-Ćwirko, Mechanika betonu, Arkady, Warszawa.
 
11.
F Leonhardt, W Andrä, H-P Andrä, W Haare, Neues vorteilhaftes Verbundmittel für Stahlverbund-Tragwerke mit hocher Dauerfestigkeit, Beton- und Stahlbeton 12 (1987).
 
12.
F Leonhardt, W Andrä, H-P Andrä, W Havre, R Saul, Zur Bemes- sung durchlaufender Verbundträger bei dynamischer Belastung, Der Bau- ingenieur 62, 1987.
 
13.
K Furtak, M Sobczyk, K Wąchalski, Nowa generacja łączników w mostach zespolonych, Inżynieria i Budownictwo 5 (1998).
 
14.
PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe Oblicze- nia statyczne i projektowanie Belki zespolone krępe.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top