Assessment of binding ability of refractory mortars at high temperatures
 
More details
Hide details
1
ICiMB, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
 
2
Politechnika Wrocławska, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego, Instytut Inżynierii Lądowej, Zakład Wytrzymałości Materiałów
 
 
Publication date: 2015-03-01
 
 
Cement Wapno Beton 20(2) 61-71 (2015)
 
KEYWORDS
ACKNOWLEDGEMENTS
This report is based upon the results of the project nr 2N001S13/2013 titled.: „The research of the methods of high temperature mortars binding capacity examination”, performed as a tutorial activity in Refractory Department of the Institute of Ceramics and Building Materials.
 
REFERENCES (13)
1.
S. C. Carniglia, G. L. Barna, Handbook of Industrial Refractories Technology: Noyes Publications 1992.
 
2.
Manual: Refractory Materials, Editor: G. Poutschka, Vulkan-Verlag Essen 1997.
 
3.
Refractories Handbook Publisher: The Technical Association of Refractories, Japan, Tokyo 1998.
 
4.
H. J. Koschlig, W. Sieweke, Silica mortar for coke ovens – effect in brickwork, composition and properties, UNITERC CONGRESS’91, XXXIV. Int. Coll. on Refractories, p. 318-320, Aachen 1991.
 
5.
Annual Book of ASTM Standards, Standard test method for pier test for refractory mortars, Design. C 199-84 (reapproved 2000).
 
6.
J. Wojsa, Zasadowe materiały ogniotrwałe nieformowane, s. 68-76, Wyd. ISCMOiB, Gliwice 2009.
 
7.
Praca zbiorowa, Ogneupory – Tiechnołogija stroitelstwa i remonta pieczej (tłumacz. z j. japońskiego). Wyd. Metałłurgija, Moskwa 1980.
 
8.
J. Wojsa, B. Lipowska, Sprawozdanie ISCMOiB nr 3634/300912/ BS/2009, Wpływ temperatury na zdolność wiążącą zapraw krzemionkowych stosowanych w koksochemii.
 
9.
Praca zbiorowa, Ogneupory – Tiechnołogija stroitelstwa i remonta pieczej (tłumacz. z j. japońskiego). Wyd. Metałłurgija, Moskwa 1980. 8. J. Wojsa, B. Lipowska, Sprawozdanie ISCMOiB nr 3634/300912/ BS/2009, Wpływ temperatury na zdolność wiążącą zapraw krzemionkowych stosowanych w koksochemii. 9. O. C. Sienkiewicz, R. L. Taylor, Finite Element Method (5th Edition), vol. 1. The Basis. Elsevier 2000.
 
10.
A. Gawęcki, Mechanika Materiałów i Konstrukcji Prętowych, IKB Alma Mater 2003.
 
11.
J. Wojsa, High temperature properties of the system: pure magnezite materials – refractory mortars, Stahl u Eisen, Sp. 1993 p. 98-101, Int. Coll. on Refractories, Aachen 1993.
 
12.
J. Wojsa, J. Podwórny, R. Suwak, Thermal shock resistance of magnesia-chrome refractories – experimental and criterial evaluation, Ceramics Int., 39, 2, 1-10 (2013).
 
13.
J. Brulin, E. Blond, E. de Bilbao, A. Rekik, M. Landreau, A. Gasser, Y. Colleville, Experimental set-up for mortar/brick interface strength characterization at high temperature, p. 90 (2-A-17), UNITECR Congress, Kyoto, Japan 2011.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top