Estimation of the value and the variability of elastic modulus of concrete in existing structure on the basis of continuous in situ measurements
 
More details
Hide details
1
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
 
2
Instytut Materiałów i Konstrukcji Budowlanych, Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Krakowska
 
 
Publication date: 2014-11-01
 
 
Cement Wapno Beton 19(6) 396-404 (2014)
 
 
REFERENCES (8)
1.
PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2, Projektowanie konstrukcji z betonu, Część 1-1: Reguły ogólne I reguły dla budynków.
 
2.
PN-EN 12390-13:2014, Badania betonu, Część 13: Wyznaczanie siecznego modułu sprężystości przy ściskaniu.
 
3.
W. Piasta, W. Budzyński, J. Góra, Wpływ rodzaju kruszywa grubego na odkształcalność betonów zwykłych, Przegląd Budowlany, nr 7-8 (2012).
 
4.
A. Seruga, S. Kańka, T. Lisowicz, Moduł sprężystości betonów na kruszywie granitowym w świetle badań doświadczalnych, Czasopismo Techniczne, 21, 109, 4-B (2012).
 
5.
R. D. J. M. Steenbergen, A. H. J. M. Vervuurt, Determining the in situ concrete strength of existing structures for assessing their structural safety, Structural Concrete, 13, 1 (2012).
 
6.
W. Barcik, R. Sieńko, J. Biliszczuk, System monitorowania konstrukcji mostu Rędzińskiego we Wrocławiu, Wrocławskie Dni Mostowe, Aktualne realizacje mostowe, Wrocław, 24-25 listopada 2011.
 
7.
Ł. Bednarski, R. Sieńko, Pomiary odkształceń konstrukcji czujnikami strunowymi, Inżynieria i Budownictwo, 11, str. 615-619 (2013).
 
8.
N. Al-Omaishi, M. K. Tadros, S. J. Seguirant, Elasticity modulus, shrinkage, and creep of high-strength concrete as adopted by AASHTO, PCI Journal, Summer 2009.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top