The influence of methylcellulose on the hydration of alite and tricalcium aluminate mixture
 
More details
Hide details
1
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Odział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie
 
 
Publication date: 2014-11-01
 
 
Cement Wapno Beton 19(6) 405-415 (2014)
 
 
REFERENCES (18)
1.
P. Pichniarczyk, Wpływ metylocelulozy na proces hydratacji glinianu trójwapniowego, Cement Wapno Beton, 80, 65 (2013).
 
2.
P. Pichniarczyk, Wpływ metylocelulozy na proces hydratacji alitu, Cement Wapno Beton, 80, 245 (2013).
 
3.
P. Pichniarczyk, M. Sobala, K. Nosal, Wpływ lepkości metylocelulozy na własności wybranych materiałów, Cement Wapno Beton, 77, 359 (2010).
 
4.
P. Pichniarczyk, M. Niziurska, K. Nosal, M. Wieczorek, Wpływ metylocelulozy na mikrostrukturę zapraw gipsowych i cementowych, Szkło i Ceramika, 3, 12 (2012).
 
5.
A. Grodzicka, W. Nocuń-Wczelik, J. Małolepszy, Effect of the Portland Cement Composition on the Properties of Portland Cement – Silica Fume Pastes, p. 141-157, Fifth International Conference CANMET/ACI Milwaukee, USA, 1995, Supplement.
 
6.
A. Łagosz, J. Małolepszy, Wpływ półwodnego siarczynu wapnia na proces hydratacji i właściwości cementu, III Konferencja Naukowo-Techniczna: Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej, s. 240-247, MATBUD`2000, Kraków-Mogilany.
 
7.
A. Łagosz, J. Małolepszy, W. Nocuń-Wczelik, Effect of Calcium Sulphite-Hemihydrate or its Mixture with Calcium Sulphate Dihydrate on the Properties of Cement, 11th ICCC., Vol. 3. pp. 1656-1665, Durban 2003.
 
8.
Ł. Kotwica, J. Małolepszy, Wpływ redyspergowalnych proszków kopolimeru octan winylu – etylen na hydratację cementu, Cement Wapno Beton, 76, 6 (2009).
 
9.
I. Jawed, J. Skalny, J. F. Young, w Struckture and Performance of Cements (red. P. Barnes), 237, Appl. Science Publ., London 1983.
 
10.
R. Kondo, S. Ueda, 5th ICCC Tokyo, t. II, p. 203 , Tokyo 1968.
 
11.
K. Kurdowski, Chemia cementu i betonu, PWN, Warszawa 2000.
 
12.
B. Mortureux, H. Hornain, M. Regourd, 7th ICCC Paris, t. IV, s. 570, Paris 1980.
 
13.
B. Cottin, C. Vibert, Cement Wapno Gips, 43,193 (1976).
 
14.
E. J. Al-Wakee, J. M. El-Deen, L. A. El-Zayat, Polimers Modifi ers in Portland Cement Hydration, Egypt J. Chem., 45, 3, 463-482 (2002).
 
15.
A. Peschard, A. Govin, E. Fredon, P. Grosseau, G. Fantozzi, Infl uence of Polysaccharides on Cement Hydration, Key Engeneering Materials, Vol. 364-268, pp. 2141-2144 (2004).
 
16.
J. Pourchez, A. Peschard, P. Grosseau, F. Vallee, Cellulose ethers infl uence on cement hydration, CEReM Jour. 2004.
 
17.
I. Muller, Infl uence of Cellulose Ethers on the Kinetics of Early Portland Cement Hydration, Dissertation, Westfalische Wilhelms-Universitat Munster, 2006.
 
18.
J. Skalny, M. E. Tardos, J. Am. Ceram.Soc., 60, 174 (1977).
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top