Pseudorheounstability of clay-cement suspensions
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St Staszica, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w Krakowie
 
 
Publication date: 2016-11-01
 
 
Cement Wapno Beton 21(6) 396-404 (2016)
 
KEYWORDS
ACKNOWLEDGEMENTS
The study was carried out in the framework of the POIG.01.03.01-00-083/12 Project.
 
REFERENCES (25)
1.
H. Freundlich, „Thixotropy“, Herman et Cie, Paris, (1935).
 
2.
J. Pryce-Jones, “Studies in thixotropy”, Kolloid-Z., (1952), 129, 96-122.
 
3.
D.C.H. Cheng, “Characterization of thixotropy revisited”, Rheol Acta 42, 372–382 (2003).
 
4.
N. Roussel, R. Le Roy, P. Coussot, “Test of a thixotropy model by comparison with local and macroscopic fl ow properties”, J. Non-Newtonian Fluid Mech., 117, 85-95 (2004).
 
5.
P.A. Rebinder, “On the rheology of thixotropically structurized dispersed system”, Proc. of the Fifth Inter. Congress on Rheology, Tokyo, 2, 375- 385, Tokyo 1970.
 
6.
Gliniak, P. Izak, „Tiksotropia zawiesin ceramicznych”, Szkło i Ceramika, 52, 6-9 (2001).
 
7.
Jawed, J. Skalny, J. F. Young, w “Structure and Performance of Cements”, Chapter 6, Applied Science Publ., London 1983.
 
8.
E. R. Kipko, J. A. Połozow, O. J. Luszinkow, B. A. Lagunow, J. I. Swirski, M. Nedra, “Kompleksnyj metod tamponada pri stroitelstwie szacht”, Nedra, Moskwa 1984.
 
9.
C. Legrand, “The fl occulent state of cement pastes before setting and its consequences on rheological behavior”, Comportements rheologiques et structure des materiaux – CR 15eme Coll. GFR, Paris 1980.
 
10.
P.F.G. Banfi ll, D.C. Sanders, “On the viscometric examination of cement pastes”, Cement Concrette Res., 11, 3 (1981).
 
11.
P.F.G. Banfi ll, „The rheology of fresh cement-based materials”, Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej, Budownictwo, 26 (1988).
 
12.
S. Grzeszczyk, „Reologia zawiesin cementowych”, PAN, Studia z Zakresu Inżynierii, Nr 47, Warszawa 1999.
 
13.
J. Szerafi n, „Wpływ tarciowych oporów ruchu na zasięg tłoczenia dyspersji cementowej”, Budownictwo i Architektura, 2, 141-153 (2008).
 
14.
Warner J., “Practical Handbook of Grouting. Soil, Rock and Structures”, Wiley and Sons, New Jersey 2004.
 
15.
Chin W.C., “Computational Rheology for Pipeline and Annular Flow”, Gulf Proffesional Publishing 2001.
 
16.
Z. Kembłowski, Reometria płynów nieniutonowskich, WNT-Warszawa 1979.
 
17.
Ł. Wójcik, P. Izak, R. Kuś, „Wykorzystanie surowców zawierających minerały ilaste w przegrodach hydroizolacyjnych”, Ceramika, 103, 1181- 1188 (2008).
 
18.
Ł. Wójcik, P. Izak, R. Kuś, „Wpływ zmian składu na właściwości spoiw iłowo-cementowych”, Materiały Ceramiczne, 61, 1, 27-30 (2009).
 
19.
Ł. Wójcik, P. Izak, A. Stempkowska, „Pseudotiksotropowe właściwości zawiesin iłowo-cementowe”, Materiały Ceramiczne, 63, 2, 278-282 (2011).
 
20.
D. Słowikowski, R. Kuś, P. Izak, „Zastosowanie spoiw iłowo-cementowych dla potrzeb poprawy warunków geotechnicznych gruntów w budownictwie hydrotermalnym”, Materiały Ceramiczne, 65, 3, 382-385 (2013).
 
21.
Ł. Wójcik, P. Izak, R. Kuś, „Uszczelniające spoiwa iłowo-cementowe – mikrostruktura i właściwości”, Symposium Europeen Paris-Orlean-2012, 1-9.
 
22.
D. Słowikowski, „Likwidacja przebić hydraulicznych w podłożu gruntowym – praktyczne doświadczenia z realizacji”, Geoinżynieria, 4, 45, 60-64 (2013).
 
23.
P. Izak, „Reologia w ceramice”, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015.
 
24.
Sikora M., Adamczyk G., Krystyjan M., Dobosz A., Tomasik P, Berski W, Lukasiewicz M., Izak P., „Thixotropic properties of normal potato starch depending on the degree of the granules pasting”, Carbonate Polymers, (2015), 121, 254-264.
 
25.
Sikora M., Adamczyk G., Krystyjan M., Dobosz A., Tomasik P, Berski W, Lukasiewicz M., Izak P., „Thixotropic properties of waxy potato starch depending on the degree of the granules pasting”, Carbonate Polymers, (2016), 141, 126-134.
 
ISSN:1425-8129
Journals System - logo
Scroll to top